FTN Update (71) Corona

UPDATE 71

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

 NOW: invulling inspanningsverplichting

Tussen 16 November en 13 December kan men zich aanmelden voor het eerste tijdvak van de omzet gerelateerde personeelsvergoeding volgens de NOW3 subsidie regeling. Hierover hebben we eerder gecommuniceerd.

Diegene die hier gebruik van (willen) maken weten dat aan deze regeling een inspanningseis gekoppeld is om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen  of scholing te volgen voor behoud van werk. Hiervoor moet een verklaring worden afgeven.

Hieronder 2 mogelijke oplossingsrichtingen:

Oplossing 1: Subsidieregeling NL leert door met talentontwikkeling:

 • Resultaat: Talentontwikkelings advies
 • Kosten:     Gratis.
 • Probleem: Er worden (slechts) 50.000 test door het rijk beschikbaar gesteld.
 • Aanvrager:            Talentontwikkeling- of loopbaancoach. U kunt dus niet zelf aanvragen.
 • Aanvraagperiode: open: 1 december 2020.
 • Beschikbaarheid verwachting: Trajecten zijn naar verwachting binnen 1 – 2  week vergeven.
 • Snelle actie nodig:  Ja
  • Actie 1:  Neem nu contact op met een talentontwikkeling of loopbaan coach zodat deze op dag 1 uw werknemer(s) kan aanmelden.
  • Actie 2:  Kent u geen coach, neem contact op met FTN; zij kennen dergelijke coaches en kunnen helpen.

Hierbij is het belangrijk dat u een afspraak maakt met coach dat u het traject alleen ingaat wanneer er een aanmelding en toekenning heeft plaats gevonden. Anders betaalt u het bedrag van € 760 per advies of meer.

Oplossing 2: Subsidieregeling NL leert door met ONLINE Scholing

De overheid heeft een aantal landelijke en regionale opleiders bereid gevonden om gratis online cursussen aan te bieden. Deze cursussen kunnen opleiden tot een certificaat en dienen afgrond te worden. Het afrondingsbewijs kan dienen als bewijs dat u de werknemer opgeleid heeft en hem gestimuleerd heeft. De overheid betaalt deze cursussen en ze zijn voor u dus gratis. Meld uw werknemer hiervoor aan en verplicht/ stimuleer hem een cursus te volgen. Hij kan de tijd zelf bepalen omdat een en ander online is. U kunt richting geven aan de te volgen opleiding of u laat dit aan de werknemer over.

Hieronder vindt u de lijst van de landelijk geregistreerde opleiders.

Hieronder de lijst van regionale opleiders

Een en ander is ook terug te vinden via de link:

https://www.hoewerktnederland.nl/werknemen/leren-en-ontwikkelen/online-scholing

Vertrouwende u met deze concrete mogelijkheden op weg geholpen te hebben, blijven we natuurlijk altijd bereikbaar voor vragen.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven