FTN Update (73) Corona

UPDATE 73

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

 Ondersteuningsmaatregelen en accountantsverklaring

Sinds 16 november jl. zijn het NOW-loket en sinds 25 november jl. het TVL-loket geopend voor het  vierde kwartaal 2020. Het aanvragen van de subsidie maar ook de verantwoording voor aanvragen in eerdere kwartalen, roepen vragen op. Wanneer is het nodig om een accountantsverklaring te overleggen bij de vaststelling van een subsidie?

De regels hiervoor zijn per subsidieregeling anders. De accountantsverklaring is vaak gekoppeld aan het verkrijgbare subsidiebedrag. Zo is het bij de TVL-regeling bijvoorbeeld niet nodig omdat het subsidiebedrag gemaximeerd is.

Bij de NOW3 regeling is het afhankelijk van het te ontvangen bedrag. Men onderscheid in de NOW3 de volgende 3 grenswaardes:

Ligt het voorschot tussen de 20.000 – 100.000 euro dan is er een optie. Men overlegt een accountantsverklaring of een alternatief hiervoor. Het alternatief is een verklaring van een “deskundige derde”.

In de toelichting NOW2 regeling geeft de rijksoverheid op haar website een beschrijving wie die derden kunnen zijn: ” Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, belastingadviseur, accountant of brancheorganisatie”.

Op het formulier voor de NOW1 is dit uitgebreid met “boekhouder, belasting advieskantoor en accountant diensten”.

In de genoemde bandbreedte heeft u de mogelijkheid te kiezen voor de voor u goedkoopste oplossing. Wees hier alert op. Wij wijzen er op dat het secretariaat een dergelijke verklaring niet kan afgeven.

Klimaatakkoord: nieuwe website licht toe….

 Het Klimaatakkoord, energiebesparing en CO2-reductie krijgen volop aandacht. Met name ook omdat eind dit jaar MJA3 afloopt en een nieuw convenant nog in ontwikkeling is.

 Uit onderzoek van het ministere van EZK blijkt dat veel ondernemers het lastig vinden om in te schatten wat het Klimaatakkoord van hen vraagt en dat zij de informatie van de overheid hierover vaak verwarrend vinden. Daarom is een digitale tool ontwikkeld die uit drie onderdelen bestaat:

  1. Het Klimaatakkoord in vogelvlucht met een tijdlijn met momenten waarop afspraken uit het KA ingaan.
  2. Een Regelhulp die advies op maat levert over kansen (zoals subsidies, mogelijke b esparingen en ondernemingskansen) en mogelijke verplichtingen die van toepassing zijn voor de ondernemer per thema.
  3. Inspirerende en motiverende praktijkvoorbeelden van ondernemers in dezelfde branche in de vorm van korte filmpjes, met de focus op economische kansen.

De tool is te vinden op www.mkbklimaatwerk.nl.

 Mondkapjes verplicht in publieke binnenruimte!

In de Staatscourant is de regeling gepubliceerd die per dinsdag 1 december het dragen van mondkapjes verplicht. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, waaronder ook winkels. Daar waar dus binnen het bedrijf klanten aan de balie komen, en er dus sprake is van een publieke binnenruimte,  is een mondkapje verplicht.

Alleen mondkapje, géén spatschermen!

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt.

Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

 FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven