FTN Update (74) Corona

UPDATE 74

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Honderden miljoenen euro’s extra

De coalitie trekt honderden miljoenen extra uit voor bedrijven die door de coronacrisis een zeer groot omzetverlies lijden, zoals in de horeca. Volgens Haagse bronnen zet het kabinet de komende dagen de puntjes op de i.

Het is de bedoeling dat er een extra tegemoetkoming komt voor bedrijven die meer dan 70 procent minder omzet hebben dan eerder. Zij kunnen 85 procent van hun vaste lasten terugkrijgen. Tot nu gold alleen de regeling dat alle bedrijven die meer dan 30 procent omzetverlies hebben maximaal 50 procent van dat verlies gecompenseerd krijgen.

In de praktijk zullen vooral de horeca, de culturele sector en de evenementenbranche van de verruiming profiteren. In een groot deel van die sectoren wordt op dit moment nauwelijks iets verdiend.

Het geld is bedoeld voor het betalen van de huur en de energierekening. Verder kunnen de betrokken bedrijven nog steeds een beroep blijven doen op de NOW-regeling voor loonsteun. Oorspronkelijk zouden financiële steunregelingen zoals de NOW per 1 januari worden versoberd, maar dat plan gaat van tafel. Volgens Haagse bronnen zou versobering nu ongepast zijn.

Geen experimenten met restaurants

Minister Wiebes vindt experimenten met het onder voorwaarden openen van restaurants, zoals onder meer D66 had voorgesteld, onnodig. “We kunnen proeven doen wat we willen, maar restauranthouders zijn heel goed in staat om zodra dat weer kan op een verantwoorde manier open te gaan. Maar de vraag is wanneer het verantwoord is, want het virus zit ons op de hielen”, zei hij vandaag.

Hij voegde eraan toe dat er wel proeven komen met evenementen en misschien ook cafés. Die experimenten zijn dan bedoeld om het moment dat hele sectoren opengaan naar voren te kunnen halen.

Koninklijke Horeca Nederland zegt dat het geld zeer welkom is bij elke horecaondernemer, maar verwacht dat er toch ook ondernemers zullen omvallen. De brancheorganisatie zet een geplande protestactie van komende maandag dan ook door en wil druk op het kabinet houden voor meer steunmaatregelen.

Andere horecaondernemers, die hebben gedreigd volgende maand de deuren weer te openen, zijn voorzichtig optimistisch. “Elk beetje helpt op dit moment. Maar ik wil ook even uitkijken dat ik niet blij word gemaakt met een dode mus”, zegt horecaondernemer Johan de Vos. Het plan om de horeca halverwege januari weer te openen gaat volgens De Vos mogelijk van tafel. “Als we er uitkomen met elkaar.”

 Let op: vanaf 1 december weer subsidie gratis ontwikkeladviezen!

Vanwege de grote belangstelling is de subsidie voor gratis ontwikkeladviezen per 1 december weer aan te vragen. Het kabinet heeft besloten de regeling opnieuw open te stellen. Er zijn nog eens 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar en kunnen deelnemers zich inschrijven. Werkenden en werkzoekenden kunnen opnieuw vanaf 1 december 1 augustus 2020 een kosteloos ontwikkeladvies aanvragen aanvragen bij een loopbaanadviseur via de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLLD-OA). Het ontwikkeladvies moest deelnemers inzicht geven in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Subsidie voor aanbieden van gratis scholing

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD-S) krijgt eveneens een vervolg. Ook hier geldt dat, als de aanvraagperiode opengesteld wordt, snel gereageerd moet worden. Wanneer er opnieuw een aanvraagperiode komt, is nu nog niet bekend.

Temperatuur meten omstreden

 Het door werkgevers opmeten van de temperatuur bij de toegangsdeur, leidt tot veel vragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die onderzoek is gaan doen. Mede omdat werknemers niet altijd in de positie verkeren toestemming te weigeren en soms zelfs onder druk worden gezet. Twee grote bedrijven hielden zich niet aan de wet doordat zij de temperatuur niet alleen opmaten maar de gegevens ook registreerde. Op het moment dat een gemeten lichaamstemperatuur te herleiden is tot één specifiek persoon, dan gaat het om een persoonsgegeven en, in dit geval, een bijzonder persoonsgegeven. Dit type gegeven mag niet verwerkt worden. Tenzij iemand uitdrukkelijk en in alle vrijheid  toestemming geeft.

Temperatuur meten niet altijd effectief

De temperatuur van de werknemers mag alleen gemeten worden als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Gegevens mogen niet geregistreerd worden. De meting mag niet geautomatiseerd plaatsvinden, zoals bij een warmtecamera. En de verwerking mag geen geautomatiseerd gevolg hebben, zoals toegangspoortjes die automatisch openen.

Over het nut van temperaturen wordt wisselend gedacht.  Verhoging is slechts één van de symptomen van een coronabesmetting aldus het RIVM. Er kunnen ook andere symptomen zijn, zoals neusverkoudheid of hoesten. Die komen bij temperaturen niet in beeld. Het is een taak van de werkgever om werknemers te informeren over bij welke klachten ze wel of niet naar hun werk mogen en wanneer zij zich moeten laten testen.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven