FTN Update (77) Corona

UPDATE 77

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen met deze laatste update van 2020!

Graag wensen wij u ook langs deze weg fijne dagen en een goed 2021!.

Lockdown sluit 2020 dramatisch af

Het is een dramatisch besluit dat het kabinet op maandag 17 december jl. heeft genomen. Dat na de horeca en andere sectoren nu ook de ‘niet-noodzakelijke’ detailhandel, contactberoepen, sportscholen en andere branches de deuren moesten sluiten. Positief  nieuws voor onze sector was natuurlijk dat stomerijen en wasserijen wel open mogen blijven! Het is goed dat het derde steunpakket al was verbeterd en aangepast, maar deze nieuwe situatie vraagt ook om nieuwe maatregelen. De koepels hebben het kabinet vrijwel direct – en met succes – gevraagd om compensatie voor bijvoorbeeld winkeliers die door de lockdown met onverkoopbare voorraden blijven zitten (zoiets als de eerdere koelkastvergoeding voor de horeca). Ook werd meteen geregeld dat het NOW-loket langer open blijft. Dat zou eigenlijk de dag na de aankondiging van premier Rutte sluiten, maar ondernemers kunnen er nu tot 27 december nog een aanvraag indienen.

Twee kwartalen

De timing van de lockdown is niet alleen beroerd omdat die de traditioneel drukste horeca- en winkelweken van het jaar treft. Die vijf weken van sluiting beslaan ook nog eens twee kwartalen. Daardoor  bestaat het risico dat ondernemers zowel in het laatste kwartaal van 2020 als in het eerste kwartaal van 2021 net niet aan de 30 procent omzetverlies komen, en dus geen aanspraak kunnen maken op de TVL. Terwijl er wel een ongelooflijke hap uit hun omzet wordt genomen. Dat kan en mag niet gebeuren. Daarover wordt gesproken met het kabinet. En ook de komende tijd wordt goed in de gaten houden wat er in de diverse sectoren gebeurt en wat er nodig is.

Werkgever mag vanwege corona ander werk opleggen

Een werkgever mag vanwege de coronacrisis tijdelijk ander werk opleggen. Dit oordeelde de kantonrechter onlangs in een zaak in Rotterdam. Omdat de gevraagde werkzaamheden redelijk waren, kwam weigering van de werkzaamheden voor risico van de werkneemster.

De kantonrechter gaf aan dat de sluiting van de horeca op overheidsbevel in principe voor rekening en risico van de werkgever komt. Kan de werknemer door de sluiting niet werken, dan betaalt de werkgever het loon door. In deze zaak mocht de werkgever echter van de werkneemster verwachten dat zij de aangeboden werkzaamheden zou verrichten, omdat deze onder de omstandigheden redelijk waren. Het niet verrichten van de werkzaamheden kwam voor risico en rekening van de werkneemster.

Aanpassing van de arbeidsovereenkomst

Op basis van het wettelijk instructierecht mag de werkgever de werknemer vragen tijdelijk andere werkzaamheden te doen, als het om een redelijk verzoek gaat. Gaat het om compleet andere werkzaamheden, dan kan er sprake zijn van een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Stemt de werknemer hier niet mee in, dan kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden op basis van een eenzijdig wijzigingsbeding of goed werknemerschap een wijziging van een afspraak in de arbeidsovereenkomst afdwingen.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven