FTN Update (78) Corona

UPDATE 78

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen met deze eerste update van 2021!

Lockdown verlengd tot en met 9 februari

De persconferentie bevestigde gisteravond eerdere berichten die al naar buiten gekomen waren. Ook al is het vaccinatieprogramma gestart, daalt het aantal besmettingen onvoldoende én hebben we nu ook te maken met de besmettelijkere “Britse” variant. Daarom blijft de lockdown tot en met 9 februari gelden. Er wordt een dringend beroep op iedereen gedaan om geldende maatregelen op te volgen.

Winkels blijven dus dicht waarbij een vrijstelling voor onder meer de wasserijen en stomerijen van toepassing blijft. Hotels zijn open maar het restaurant en roomservice niet. Er moet maximaal thuis gewerkt worden. Geadviseerd wordt om tot en met maart geen buitenlandse reizen te maken tenzij strikt noodzakelijk.

Mogelijk volgen er nog aanvullende maatregelen als een avondklok om het aantal bewegingen en samenscholingen nog verder terug te dringen; hierover breng het OMT in de loop van deze week advies uit waarna het kabinet haar besluit hierover begin volgende week kenbaar zal maken.

Of basisscholen al op 25 januari a.s. open zullen gaan, hangt af van een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het virus. Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang op de basisschool of de kinderopvang en buitenschoolse opvang. De oproep is alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er geen andere oplossing mogelijk is.

Steunmaatregelen

De minister-president kondigde aan dat de steunmaatregelen verruimd worden om zo veel mogelijk bedrijven overeind te houden en werkgelegenheid te behouden. Momenteel wordt hierover met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKW Nederland als ook de vakbonden druk onderhandeld.

Verwacht wordt dat hierover volgende week meer duidelijkheid komt.

Vaccinatieprogramma

Het vaccineren is vorige week gestart volgens het geldende schema. Dit betekent dat sowieso tot en met kwartaal 2 zorgmedewerkers, ouderen en gehandicapten voorrang krijgen. Mensen die tot deze groepen behoren krijgen een uitnodiging om zich te laten vaccineren en kunnen op basis daarvan een afspraak bij de GGD maken.

Vooralsnog wordt in het schema nog niet gesproken over andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld vitale sectoren en/of cruciale beroepen.

Testen

De testcapaciteit is in de afgelopen periode fors opgeschaald naar een capaciteit van 100.000 testen per dag. Momenteel wordt slechts de helft van deze capaciteit gebruikt. Daarom wordt de oproep gedaan om minimaal in geval er klachten zijn, een test te laten doen. Daarmee kan de verspreiding van het virus beter in beeld gebracht worden en kan (plaatselijk) beleid worden bepaald.

Slim werkgeven in coronatijd

De coronacrisis heeft een grote impact op het mkb. Sommige ondernemers profiteren, anderen hebben te maken met krimp of transformeren hun bedrijf. Om mkb-ondernemers hierbij te ondersteunen biedt het ministerie van SZW op het platform Slimwerkgeven handvatten die mkb-ondernemers helpen bij hun personele uitdagingen als werkgever in coronatijd.

De site gaat in op verschillende onderdelen, zoals het helpen van  werknemers bij het vinden van nieuw werk als ontslag dreigt. Een ander onderdeel gaat over gratis bij- of omscholing via NL leert door. Ook biedt het platform tips en adviezen die werkgevers en werknemers kunnen toepassen om stress en burn-outklachten tegen te gaan omdat het werk anders is ingericht. Tot slot is er de SLIM-subsidie voor mkb-ondernemers die willen meegaan met de ontwikkelingen in hun sector en een opleidings- en ontwikkelplan willen laten maken of ontwikkeladviezen voor werknemers financieren.

Voor meer informatie: Corona; wat kun je ondernemen? | Slim Werkgeven | Hoe werkt Nederland

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37

ftn@ftn-nl.com
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven