FTN Update (79) Corona

UPDATE 79

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Vaccinatie: wat kan wel, wat kan niet?

In de vorige update (nr. 78)  informeerden wij u dat inentingen uitgevoerd worden volgens het vaccinatieschema dat door de overheid is vastgesteld. Vooralsnog tot en met kwartaal 2 krijgen zorgmedewerkers, ouderen en gehandicapten voorrang. Mensen die tot deze groepen behoren krijgen een uitnodiging om zich te laten vaccineren en kunnen op basis daarvan een afspraak bij de GGD maken.

Vooralsnog wordt in het schema nog niet gesproken over andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld vitale sectoren en/of cruciale beroepen.

Prioritering, verplichting en registratie

Weliswaar kunt u testcapaciteit regelen bij commerciële partijen maar dit geldt niet voor het vaccin. Het vaccin kunt u niet zelf kopen om u medewerkers eerder in te laten enten. Iedereen moet wachten totdat hij of zij een uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie krijgt. Desgevraagd lieten de koepels deze week aan ons weten dat zij op dit punt “aan de zijlijn staan”.

Als werknemers een uitnodigingsbrief krijgen, dan kunnen zij niet verplicht worden zich te laten vaccineren. Dit is een vrije keuze, in Nederland geldt géén vaccinatieplicht.

Omdat bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens onder de AVG vallen, mag u werknemers ook niet vragen of zij zich willen of hebben laten vaccineren. Wel mag de werknemer die uit eigen beweging aan u kenbaar maken, maar dit mag niet geregistreerd worden, ook niet als de werknemer daar toestemming voor geeft op grond van de gezagsverhouding en vermeende dwang.

Een weigering zich te laten vaccineren, kan voor een werknemer niet makkelijk tot arbeidsvoorwaardelijke consequenties leiden. Dat kan pas het geval zijn als een ongevaccineerde medewerker zonder vaccinatie de functie niet meer uit kan oefenen en gevaar oplevert voor collega’s en andere maatregelen niet mogelijk zijn. Hiervoor is waarschijnlijk een wettelijke grondslag nodig die bepaalt dat bepaalde taken binnen bepaalde beroepen zonder vaccinatie niet meer uitgeoefend mogen worden.

Handhaven gedragsregels en protocollen belangrijk!

Sowieso geldt dat gedragsregels en protocollen strikt nageleefd moeten worden om besmettingen te voorkomen en mensen veilig hun werk te laten uitoefenen. De Branchehandreiking biedt handvatten om stapsgewijs een veilige werkomgeving te creëren; eerst 1,5 meter invoeren, als dat niet kan organisatorische maatregelen (schermen, looproutes, afzettingen, etc.) en als laatste persoonlijke beschermingsmiddelen!

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Scroll naar boven