FTN Update (82) Corona

UPDATE 82

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Avondklok: Werkgeversverklaring in word-format

De Werkgeversverklaring is ook beschikbaar gekomen als word-document. Belangrijk is dat het formulier uitsluitend voor gebruik binnen de onderneming bedoeld is en niet verder mag worden verspreid. Wij verwijzen ook naar de eveneens ingesloten instructie.

210121Word_Werkgeversverklaring_eenvoudige_export

Instructie voor gebruik van Word werkgeversverklaring avondklok

Steunmaatregelen fors uitgebreid

Het kabinet breidt het steunpakket voor ondernemers fors uit na de recente aanscherpingen van de lockdown. De regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt flink geïntensiveerd; het vergoedingspercentage gaat naar 85%. Ook de loonsteun (NOW) gaat voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 naar 85%.

Betere toegang tot TVL

Grotere mkb-bedrijven en juist heel kleine krijgen beter toegang tot de regeling tegemoetkoming vaste lasten. En voor kleine bedrijven is het goed nieuws dat het minimumbedrag verdubbelt naar 1.500 euro en ook mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers komen voor de TVL in aanmerking. Verder gaat het maximumbedrag van de TVL flink omhoog  (90.000 euro voor drie maanden naar 330.000 euro) en wordt de voorraadvergoeding voor winkeliers substantieel verhoogd.

Steunfonds eigen vermogen

Er komt steun om het eigen vermogen te versterken. Deze maatregelen wordt nu uitgewerkt door het kabinet. Dat is nodig omdat de vermogens van veel ondernemers zijn opgebrand en zij in het zicht van de eindstreep van de crisis anders alsnog failliet gaan.

Belangrijke verbeteringen 1e en 2e kwartaal 2021

 TVL:

  • subsidiepercentage naar 85% bij elk omzetverlies vanaf 30%
  • grens van 250 medewerkers en 50 mln. jaaromzet losgelaten, zodat ook grotere mkb-bedrijven in aanmerking komen voor TVL
  • maximale vergoeding van 90.000 naar 330.000 euro voor drie maanden
  • minimale bedrag van 750 euro naar 1.500 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen
  • drempel van 3.000 naar 2.000 euro

NOW – loonsteun:

  • vergoedingspercentage loonkosten van 80 naar 85% in eerste en tweede kwartaal

 Tozo

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

 Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners – als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) – soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

Het kabinet onderzoekt voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen.

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK); combinatie kans voor de toekomst.

Het kabinet wil in 2020-2022 bedrijven tijdelijk stimuleren om  extra investeringen te doen met een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Het betreft investeringen in bedrijfsmiddelen die binnen 6 maanden in gebruik genomen zijn en volledig betaald zijn in 2021 en 2022. De verwachting is dat investeringsbeslissingen vanaf 1 oktober 2020 meetellen. Hiervoor is in totaal 4 miljard euro gebudgetteerd. De regeling wordt uitgevoerd door RVO en de Belastingdienst.

In de bijlage kunt u het volledige document nalezen. 4022101001 BIK aangepast 210120 (002)

 Laag geletterdheid, reken- of digitale vaardigheid een probleem in uw bedrijf?

Heeft u werknemers in dienst waarbij sprake is van laag geletterdheid, lage rekenvaardigheden of digitale laaggeletterdheid? Dan is de subsidie regeling Tel Mee met Taal 2021-2024 misschien een uitkomst. Deze regeling is ook open voor Caraïbisch Nederland.

 In de bijlage kunt u het volledige document nalezen. 4022101002_Tel mee met Taal aangepast_ (002)

 FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Scroll naar boven