FTN Update (84) Corona

UPDATE 84

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

NOW-regeling: aanvragen kan nu!

In update 83 van dinsdag negen februari jl. informeerden wij u over de wijzigingen in de NOW-regeling. Voor de periode januari, februari en maart 2021 kunt u nu tegemoetkoming aanvragen tot en met 14 maart! De aanvraag loopt via het UWV (www.uwv.nl/now

Voor deze vierde periode is aanvraag mogelijk als  u over drie aaneengesloten maanden tussen 1 januari en 31 mei 2021 minimaal 20% minder omzet heeft ten opzichte van 2019. Ook moet er over de maand juni 2020 een loonsom zijn. U kunt een tegemoetkoming in uw loonkosten over januari, februari en maart van maximaal 85% aanvragen. U krijgt een voorschot van 80% van het aangevraagde bedrag. Bij het aanvragen van de definitieve tegemoetkoming wordt bekeken of u terug moet betalen dan wel nog een nabetaling ontvangt.

 TVL-regeling: aanvragen kan nu!

Ook de TVL over het eerste kwartaal 2021 kan aangevraagd worden tot 30 april 17.00 uur aanvragen via RVO.NL (https://mijn.rvo.nl/tvl).  Niet-mkb bedrijven die in Q1 2021 voor het eerst TVL aanvragen, kunnen nog geen aanvraag doen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dat precies kan.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  • De TVL is nu ook voor niet-mkb bedrijven geopend inclusief bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
  • Het subsidiepercentage is verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%.
  • Het minimumbedrag van de berekende vaste lasten van een bedrijf wordt verlaagd naar € 1.500 per kwartaal.
  • Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500.
  • Het maximum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 330.000 voor mkb-bedrijven en € 400.000 voor niet-mkb bedrijven.

Overigens gelden deze wijzigingen ook  voor het tweede kwartaal 2021.

 Systeem nog op oude voorwaarden

De TVL voor Q1 2021 kan volgens de subsidievoorwaarden van december 2020 aangevraagd worden zolang de systemen van RVO Nederland niet aangepast zijn. U ontvangt later een extra betaling volgens de uitbreiding. Dit zal naar verwachting ergens in maart zijn.

 FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37

www.ftn@ftn-nl.com
www.ftn-nl.com

 

Scroll naar boven