FTN Update (85) Corona

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Ondernemers roepen op tot heropening sectoren

 Naar aanleiding van een interview minister Hugo de Jonge eind vorige week in de Telegraaf, laten ondernemersorganisaties weten dat gesprekken over een teststrategie volop gaande zijn en dat plannen om op korte termijn sectoren gedeeltelijk te heropenen ingediend zijn bij het ministerie van EZK. Daarin is het streven om met ingang van 3 maart a.s. sectoren stapsgewijs open te gaan. Dit is een minimumoptie. Naast een slimme, beheerste heropening moet er ook veel aandacht zijn voor het testbeleid en de teststrategie. Uiteraard zijn wij als sector open maar het gaat hier om het belang dat klanten afnemers weer open kunnen!

Werkgevers hebben een persbericht uitgegeven dat u bijgaand aantreft. persbericht heropening_22022021

Ondernemers in zwaar getroffen sectoren zeer bezorgd over continuïteit bedrijf

Ondernemers in zwaar getroffen sectoren maken zich grote zorgen over de continuïteit van hun bedrijf. Een groeiend aantal verwacht het in deze situatie niet langer dan 5 maanden vol te houden. Dit blijkt uit de nieuwe COEN-enquête van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met het CBS, de KVK en het Economisch Instituut voor de Bouw.

Twijfels over continuïteit

Van de horecaondernemers verwacht meer dan 40 procent het niet langer dan vijf maanden vol te houden. Voor zo’n 15 procent is dit zelfs maar twee maanden als de huidige situatie aanhoudt. Ook bij ondernemers in de overige dienstverlening (zoals kappers, reparateurs en wellness) denkt een kleine 20 procent niet langer dan vijf maanden het hoofd boven water te houden. Een kleine 20 procent van alle bedrijven geeft aan 2020 met verlies te hebben afgesloten. Voor de horecasector geldt dat maar liefst 70 procent van de bedrijven het jaar afsloot met rode cijfers en binnen de cultuur-, sport- en recreatiesector gaat meer dan de helft van de bedrijven uit van een negatief bedrijfsresultaat.

Ondernemersvertrouwen loopt terug

Verder loopt het ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal van 2021 terug en is het vertrouwen nog steeds negatief. Hoewel in een aantal sectoren het vertrouwen iets toenam (zoals de bouw) zijn met name de door corona zwaar getroffen sectoren een stuk pessimistischer dan een kwartaal eerder.

Ondersteuning eigen vermogen

Volgens de ondernemersorganisaties laten deze cijfers zien dat er snel een faciliteit moet komen om iets te doen aan de steeds verdere uitholling van het eigen vermogen onder ondernemers. De organisaties zijn hierover in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Verder moet er worden gekeken naar een snelle en slimme heropening van de economie waarin – door de inzet van testen en een soepele uitrol van het vaccineren – sectoren op een veilige en verantwoorde manier weer open kunnen.

Bijna helft van de bedrijven gebruikt coronasteunmaatregel

In 2020 maakte 48 procent van de bedrijven met twee of meer werkzame personen gebruik van een coronasteunmaatregel. Het merendeel had een steunmaatregel ter compensatie voor loonkosten, tegemoetkoming voor vaste lasten of uitstel van belastingbetaling. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers tot en met 31 december 2020 over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ter ondersteuning van ondernemers tijdens de coronacrisis heeft de overheid financiële steunmaatregelen ingevoerd. Tot en met 31 december 2020 maakten bijna 198 duizend bedrijven met twee of meer werkzame personen gebruik van een van de zestien regelingen. Het meest werd gebruikgemaakt van de NOW-regeling (28 procent), vervolgens van de TOGS/TVL-regeling (24 procent) en tot slot van uitstel van belastingbetaling (22 procent). Een deel van de bedrijven gebruikte een combinatie van deze regelingen.

 FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Scroll naar boven