FTN Update (87) Corona

UPDATE 87

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Mogelijk meer verruiming steunmaatregelen!

Mogelijk wordt de TVL-regeling voor het tweede kwartaal verhoogd naar 100%. Voor het eerste kwartaal was het percentage al verhoogd naar 85%.

De TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) wordt mogelijk verdubbeld. Daarnaast wordt een richtlijn uitgegeven voor gemeenten om voor meer harmonisering in de toepassing van de regeling te zorgen.

Voor de extra steun is een meerderheid in de Tweede Kamer en het kabinet zal waarschijnlijk instemmen. Verruiming van de regelingen is door de koepels bepleit.

Voor de TVL gelden in 2021 de volgende aanvraagperiodes:

  • Q1 2021:  1 januari t/m 31 maart 2021. TVL Q1 2021 is op 15 februari 2021 vanaf 12:00 uur tot 30 april 2021 voor 17:00 uur aan te vragen bij RVO.
  • Q2 2021: 1 april t/m 30 juni 2021. TVL Q2 2021 is vanaf mei 2021 tot 30 juli 2021, 17:00 uur aan te vragen bij RVO.

Herstelplan

De koepels hebben met de verantwoordelijke ministers uitvoerig gesproken over een herstelplan, dat ervoor moet zorgen dat ondernemers – als het virus eenmaal is ‘verslagen’ – ook weer vooruit kunnen kijken en weer kunnen gaan groeien. Dat kan alleen als de overheid ondernemers helpt om over de opgebouwde schuldenberg te komen, bijvoorbeeld via achtergestelde leningen en het veel langer uitsmeren van de schuld aan de fiscus, vergelijkbaar met de regeling voor studiefinanciering.

 Verkiezingen

Alle partijen lijken doordrongen van de problemen in met name het mkb en hebben ook vrijwel allemaal plannen om dat mkb verder te steunen en weer ruimte te geven. Niettemin verhoogt ook elke partij de lasten voor het bedrijfsleven, echter de een aanmerkelijk meer dan de ander. Kennelijk is er een politieke consensus dat het oké is om midden in een crisis de lasten voor ondernemers te verhogen

Alle partijen willen investerend en duurzaam de crisis uit, maar beseffen kennelijk onvoldoende dat dat niet lukt als de investeringsruimte van ondernemers verder beperkt wordt. De meeste partijprogramma’s zijn in september al geschreven, toen het erop leek dat we het ergste van corona gehad hadden. We gaan er van uit da deze plannen worden heroverwogen op grond van de situatie nu en houden de vinger aan de pols.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Scroll naar boven