FTN Update (89) Corona

UPDATE 89

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Financiële ondersteuning voor preventief testen

 MKB-Nederland en VNO-NCW juichen toe dat werkgevers financiële ondersteuning krijgen om werknemers zonder klachten preventief te kunnen testen en zo de werkomgeving veiliger te maken. Het kabinet heeft hiervoor een tijdelijke regeling in het leven geroepen voor bedrijven waar thuiswerken niet mogelijk is. Voor de uitvoering van die regeling is een bedrag van 250 miljoen euro beschikbaar.

Antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname

Werkgevers die hun medewerkers preventief willen laten testen, krijgen van het ministerie van VWS het advies om dit twee keer per week te doen. De regeling vergoedt alleen antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. De looptijd is van vandaag tot 31 mei 2021, met een mogelijkheid tot een maand verlenging. Het zijn arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen die zich voor de regeling kunnen aanmelden. Zij voeren vervolgens op aanvraag van de werkgevers de testen uit en ontvangen per test een tegemoetkoming van 20 euro (exclusief btw).

Preventief testen voor vroegtijdige opsporing

MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten al langer voor de mogelijkheid van preventief testen op de werkvloer omdat dat bijdraagt aan vroegtijdige opsporing en uitbraken in bedrijven kan voorkomen. Bovendien vergroot het de veiligheid op de werkvloer. De regeling is uitsluitend gericht op bedrijven waar mensen vanwege de aard van de werkzaamheden niet thuis kunnen werken en waar het in de werksituatie moeilijk is de 1,5 meter afstand te handhaven.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Scroll naar boven