FTN Update (90) Corona

UPDATE 90

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

 Kabinet volgt openingsplan: eerste voorzichtige verruimingen een feit!

 De persconferentie gisteren was een bevestiging van reeds uitgelekte zaken. Per 28 april a.s. zijn de eerste verruimingen een feit. De avondklok vervalt per die datum, het thuisbezoek gaat naar twee personen*, winkels en markten gaan weer open en er mogen maximaal 100 mensen bij een uitvaart zijn.

Overigens blijven voor bedrijven en hun bezoek de “generieke uitgangspunten binnen” gelden. Dit betekent bezoek zo veel mogelijk beperken en maximaal het aantal mensen dat in een ruimte past met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Voor de horecasector wordt een eerste stap gezet met het openstellen van terrassen buiten tussen 12.00 – 18.00 uur met een maximum van 50 gasten en twee, tenzij uit één huishouden, per tafel. Binnen de horecagelegenheid blijft een mondkapje verplicht.

Een belangrijk nieuw moment wordt 3 mei a.s. omdat het kabinet dan bekend maakt welke verdere verruimingen mogelijk worden per 11 mei zoals reizen en het openstellen van zogenaamde doorstroomlocaties (pretparken, dierentuinen etc.). Voor verdere verruimde openstelling van de horeca is nog even geduld nodig. Het openingsplan laat dit pas op zijn vroegst per 26 mei toe.

* Voor bedrijven en hun bezoek blijven de “generieke uitgangspunten binnen” gelden. Dit betekent bezoek zo veel mogelijk  beperken en maximaal het aantal mensen dat in een ruimte past met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Grensverkeer en corona

Voor bedrijven in de grensstreek is het zaak op te letten welke bepalingen van toepassing zijn voor het grensverkeer met Duitsland. Voor zowel het goederenvervoer als het pendelverkeer van werknemers.

Met betrekking tot het goederenvervoer geldt, zolang de chauffeur niet langer dan 24 uur in Duitsland is, geen registratieverplichting. Wel moet dit aantoonbaar gemaakt kunnen worden! Is het transport langer dan 24 uur in Duitsland dan geldt een registratieverplichting via de website www.einreiseanmeldung.de. De aanmeldbevestiging moet de chauffeur bij zich dragen.

 Voor grenswerkers/pendelaars geldt dat zij zich één maal per week moeten registreren. Daarbij geldt ook een testverplichting; er moet een testuitslag getoond kunnen worden die niet ouder is dan 48 uur voor aankomst. De test mag een PCR-test of een antigeen sneltest zijn. Voor Noordrijn-Westfalen (Vaals tot Enschede) geldt een versoepeling en mag het testresultaat niet ouder dan 72 uur voor aankomst zijn.

Deze testverplichting geldt overigens niet voor personen die beroepshalve goederen vervoeren en minder dan 72 uur in Duitsland verblijven.

 De koepels zijn in overleg met ministeries over testlocaties en kostencompensatie.

 Op korte termijn nationaal herstelplan gewenst

 De koepelorganisatie VNO-NCW en de vakbond FNV roepen het demissionaire kabinet op om op kortst mogelijke termijn met een herstelplan te komen. Huidige steunmaatregelen lopen per eind juni af. Daarom wordt gepleit voor verlenging van het steunpakket maar ook om het voorkomen van lastenverzwaringen en een publiek-private investeringsagenda om duurzaam uit de crisis te komen. De verwachting is dat tot en met 2025 zo’n € 47 miljard minder geïnvesteerd wordt  door bedrijven. Ook het uitsmeren van belastingschulden over een tien jaar moet bedrijven helpen.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Scroll naar boven