FTN Update (91) Corona

UPDATE 91

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

NOW 3.3 aan te vragen tot en met 30 juni 2021

Bedrijven kunnen tot en met 30 juni 2021 NOW 3.3 aanvragen bij het UWV.  De criteria voor de regeling zijn gelijk aan die van NOW 3.2.

  • Percentage verwacht omzetverlies: minimaal 20%
  • Toegestane loonsomdaling: maximaal 10%
  • Tegemoetkoming NOW3:  maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

TVL Q1 tot 18 mei 17.00 uur aan te vragen

TVL Q1 beslaat de periode 1 januari tot en met 31 maart 2021. Aanvragen kunt tot 18 mei a.s. 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.NL) ingediend worden.

Voor TVL Q1 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de voorgaande periodes:

  • Het subsidiepercentage is verder verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Dit was 50% oplopend tot 70%.
  • Het minimumbedrag aan vaste lasten van een bedrijf is verlaagd naar €1.500 per kwartaal (was € 3.000).

Het aandeel vaste lasten wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort, niet met de werkelijke vaste lasten van het bedrijf. Voor onze sectoren is dit percentage vastgesteld op 23%.

  • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd naar €1500 (was €750).
  • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd naar €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor grote niet-MKB ondernemingen (was maximaal €90.000).

Voor TVL Q2, die de periode 1 april tot en met 30 juni beslaat, is de verwachting dat deze vanaf medio mei aangevraagd kan worden. Opnieuw wordt de regeling uitgebreid en wordt het subsidiepercentage verhoogd van 85% naar 100%.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Scroll naar boven