FTN Update (94) Corona

UPDATE 94

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

TVL Q2 2021: gewijzigde regeling tweede helft juni aan te vragen

Naast dit nieuws is ook bekend dat er een aantal wijzigingen doorgevoerd worden. Zo geldt voor TVL Q2 een ruimere referentieperiode; bedrijven mogen Q2 2019 of Q3 2020 als referentieperiode kiezen. Dit moet meer ondernemers recht op een vergoeding vanuit de TVL geven. Het vergoedingspercentage bedraagt 100%; voor TVL Q1 2021 is dit 85%.

Door deze verruiming, kan TVL Q2 2021 pas in de tweede helft van juni opengesteld worden. De regeling moet door het ministerie van EZK  nog aangepast worden en er is nog goedkeuring nodig van de Europese Commissie. Wel heeft de uitvoerende partij, RVO Nederland, systemen aangepast om direct na publicatie in de Staatscourant met de uitvoering te kunnen starten.

Enkele belangrijke voorwaarden

  • Naast een inschrijving bij de KvK met SBI-code heeft u:
  • Meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal in 2020;
  • Minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort (voor onze sector 23%). Het gaat hier dus om de berekende vaste lasten, niet de werkelijke vaste lasten.

Let op uw NOW-regeling!

Mocht u meer dan € 125.000,- TVL-subsidie ontvangen, dan hebt u een accountantsproduct nodig. Daarnaast kan het zo zijn dat door de verruiming sommige bedrijven geen toegang meer hebben tot de NOW-regeling! Zoek dit goed uit!

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl. Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Scroll naar boven