FTN Update (95) Corona

UPDATE 95

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Deze week duidelijkheid verlenging steunmaatregelen

Aanstaande donderdag wordt het nieuwe steunpakket gepresenteerd. Door het uitvallen van de minister van EZK is dit vertraagd. Koepels gebruiken de extra tijd om nog invloed uit te oefenen.


Verlenging met drie maanden
Waarschijnlijk wordt besloten het steunpakket met drie maanden te verlengen met een optie voor verlenging met nog eens drie maanden. Koepels dringen hier op aan omdat de voor dit jaar voorziene economische groei niet voor alle ondernemers tot rendabele omzet zal leiden.

Met de gedeeltelijke openstellingen nu en de naderende derde stap in de routekaart, die mogelijk sneller gezet kan worden door gunstige besmettingscijfers en ziekenhuisopnames, lijken ontwikkelingen de goede kant op te gaan. Er word aangedrongen op (verdere) eerdere openstelling daar waar het ook eerder kan.

Verbetering steunpakket

In update 94 informeerden wij u over de TVL-regeling voor Q2 2021 die in de tweede helft juni aan te vragen is en waarvan het subsidiepercentage naar 100% gaat. En met een de mogelijkheid om een referentieperiode te kiezen (of Q2 2019 of Q3 2020).

Koepels dringen er bij de overheid op aan om ontvangen TVL-steun niet als inkomen mee te tellen voor de NOW-regeling.


Terugbetalen belastingschuld

Waarschijnlijk wordt de regeling dat ondernemers sowieso dit jaar niet hoeven beginnen met terugbetalen en dat de terugbetalingsperiode verlengd wordt tot waarschijnlijk vijf jaar. Het voorstel om twee jaar pauze in te lassen en een terugbetalingsperiode van tien jaar te hanteren gaat het in deze vorm niet redden.

Herstelplan

Koepels hadden een gesprek met informateur Mariette Hamers en hebben haar duidelijk gemaakt dat het nieuwe kabinet als eerste met een stevig herstelplan aan de slag moet. Dat plan moet de volgende elementen bevatten: aanpak van de private schulden, in versterking van de eigen vermogens van bedrijven, het stimuleren van investeringen en verbetering van de toegang tot financiering. Lastenverhogingen en bezuinigingen moeten voorlopig achterwege blijven omdat veel bedrijven jaren nodig hebben om van de corona-klap te herstellen.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl. Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Deze week duidelijkheid verlenging steunmaatregelen

Aanstaande donderdag wordt het nieuwe steunpakket gepresenteerd. Door het uitvallen van de minister van EZK is dit vertraagd. Koepels gebruiken de extra tijd om nog invloed uit te oefenen.


Verlenging met drie maanden
Waarschijnlijk wordt besloten het steunpakket met drie maanden te verlengen met een optie voor verlenging met nog eens drie maanden. Koepels dringen hier op aan omdat de voor dit jaar voorziene economische groei niet voor alle ondernemers tot rendabele omzet zal leiden.

Met de gedeeltelijke openstellingen nu en de naderende derde stap in de routekaart, die mogelijk sneller gezet kan worden door gunstige besmettingscijfers en ziekenhuisopnames, lijken ontwikkelingen de goede kant op te gaan. Er word aangedrongen op (verdere) eerdere openstelling daar waar het ook eerder kan.

Verbetering steunpakket

In update 94 informeerden wij u over de TVL-regeling voor Q2 2021 die in de tweede helft juni aan te vragen is en waarvan het subsidiepercentage naar 100% gaat. En met een de mogelijkheid om een referentieperiode te kiezen (of Q2 2019 of Q3 2020).

Koepels dringen er bij de overheid op aan om ontvangen TVL-steun niet als inkomen mee te tellen voor de NOW-regeling.


Terugbetalen belastingschuld

Waarschijnlijk wordt de regeling dat ondernemers sowieso dit jaar niet hoeven beginnen met terugbetalen en dat de terugbetalingsperiode verlengd wordt tot waarschijnlijk vijf jaar. Het voorstel om twee jaar pauze in te lassen en een terugbetalingsperiode van tien jaar te hanteren gaat het in deze vorm niet redden.

Herstelplan

Koepels hadden een gesprek met informateur Mariette Hamers en hebben haar duidelijk gemaakt dat het nieuwe kabinet als eerste met een stevig herstelplan aan de slag moet. Dat plan moet de volgende elementen bevatten: aanpak van de private schulden, in versterking van de eigen vermogens van bedrijven, het stimuleren van investeringen en verbetering van de toegang tot financiering. Lastenverhogingen en bezuinigingen moeten voorlopig achterwege blijven omdat veel bedrijven jaren nodig hebben om van de corona-klap te herstellen.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl. Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Scroll naar boven