FTN Update (96) Corona

UPDATE 96

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Verlenging steunmaatregelen met drie maanden!

In update 95 van vorige week informeerden wij u dat er duidelijkheid zou komen over verlenging van de steunmaatregelen. Inmiddels is duidelijk dat deze verlenging er komt.

De NOW loopt door tot en met 30 september evenals de TVL. Nog niet duidelijk is met ingang van welke datum aanvragen voor de nieuwe periode ingediend kunnen worden. Deze informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Uitstel belastingbetaling

Tot en met 30 juni a.s. kunt uitstel aanvragen. De terugbetaling start per 1 oktober 2022 waarbij ondernemers vijf jaar lang de tijd krijgen om terug te betalen.

Per 1 juli a.s. vervalt de versoepeling van het urencriterium; vanaf die datum rekent de Belastingdienst met het werkelijke aantal uren dat aan de onderneming wordt besteed.

 FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes


Scroll naar boven