FTN Update (98) Corona

UPDATE 98

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Nu TVL Q2 aan te vragen!

Met ingang van 25 juni jl. is de TVL voor Q2 2021 aan te vragen De aanvraagperiode loopt tot uiterlijk 20 augustus 17.00 uur. Uiteraard moet aan de subsidievoorwaarden voldaan worden.

Enkel van de belangrijkste kenmerken van TVL Q2 2021 op een rij:

  • Het subsidiepercentage voor de TVL wordt in Q2 2021 verhoogd naar 100%. Dit was 85%.
  • Alle ondernemingen kunnen vanaf TVL Q2 2021 kiezen tussen 2 referentieperiodes om hun omzetverlies te berekenen: Q2 2019 of Q3 2020. 
  • Ondernemingen die Q3 2020 als referentiekwartaal kiezen, mogen de ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) uit Q3 2020, niet meetellen als omzet.
  • Het maximum subsidiebedrag dit kwartaal is € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 1.200.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb).
  • Een onderneming die een TVL subsidie van € 125.000 of meer aanvraagt, heeft bij de vaststelling van de subsidie een accountantsproduct nodig. 

Reminder: NOW 3.3 tot en met 30 juni 2021 aan te vragen

Wilt u nog NOW 3.3. aanvragen voor de periode 1 april tot en met 30 juni (5e UWV aanvraagperiode)? Dat kan nog tot en met 30 juni a.s.!

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37

ftn@ftn-nl.com
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven