FTN Update (99) Corona

UPDATE 99

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

NOW4: wijzigingen in steunmaatregel

In update nummer 96 informeerden wij dat de NOW-regeling verlengd wordt tot en met september. In update 98 dat NOW 3.3 (1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) tot en met 30 juni aangevraagd kan worden.

Omdat de impact van corona zowel maatschappelijk als economisch afneemt en de economie zich positiever dan verwacht herstelt, gaat het kabinet wijzigingen aanbrengen in de NOW-regeling.

De NOW4 gaat op 1 juli in. In het nieuwe pakket mogen bedrijven, mits zij verwachten minstens 20% omzet te verliezen, nog een omzetverlies tot maximaal 80% opgeven. Ook het voorschot wordt hierop aangepast terwijl het vergoedingspercentage hetzelfde blijft. Voor bedrijven met een omzetverliespercentage tussen 20 en 80% verandert er niets.

Door de wijziging in de NOW is publicatie van de regeling vertraagd en zal ook de opening van het loket enkele weken later worden. Nadere informatie over de regeling volgt zo spoedig mogelijk.

Uitstel belastingbetaling verlengd

De periode waarin ondernemers uitstel van belasting kunnen aanvragen, wordt verlengd tot 1 oktober. Voor ondernemers die al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober.

De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Waarschijnlijk beëindiging steunpakket

Door de positieve ontwikkelingen is het kabinet vooralsnog niet van plan om het steun- en herstelpakket na het derde kwartaal van dit jaar te verlengen. In het geval van grootschalige en nationale sluitingen kunnen nieuwe steunmaatregelen worden overwogen.

Update Branche Corona Handreiking Textielservice op website

De vorig jaar gepubliceerde Branche Corona Handreiking is dit jaar in overleg met gebruikers en deskundigen geactualiseerd. De nieuwe versie staat op de FTN-website; de link naar de betreffende pagina treft u bijgaand aan. Op deze pagina staat onder het kopje “divers” ook een wijzigingsoverzicht.

 https://www.brancheorganisatieftn.nl/ftn-kennisbank/organisatie-en-arbeid/

 FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37

ftn@ftn-nl.com
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven