Gerechtelijke incassoprocedure wordt sneller en goedkoper

Om de incassoprocedure bij de rechter te verbeteren, zijn enkele wijzigingen doorgevoerd die de procedure verkorten maar ook goedkoper maken.

  • Er volgt sneller uitspraak bij onbetwiste vorderingen; met ingang van april 2020 in plaats van 6 weken 2 weken;
  • Dagvaardingen worden, in samenwerking met deurwaarders, begrijpelijker gemaakt voor schuldenaren;
  • Nieuw is een landelijke checklist voor deurwaarders en andere incassogemachtigden die voorschrijft welke informatie moet worden verstrekt in consumentenzaken, c.q. aan natuurlijke personen;
  • In de eerste helft van 2020 start een pilot waarbij stukken digitaal uitgewisseld gaan worden met enkele deurwaarderskantoren;
  • Er is een wetsvoorstel in behandeling om de kosten van een gerechtelijke incassoprocedure omlaag te brengen.
  • In de huidige situatie is het een overweging om, als het om hoge vorderingen gaat (vanaf €10.000,-), een conservatoir beslag te laten leggen zodat in een lange procedure de schuldenaar de dans niet kan ontspringen.
Scroll naar boven