Corona nieuws

Het coronavirus raakt de textielverzorgingsbranche hard

Sinds 16 maart ziet de wereld er anders uit en hebben we te maken met een “intelligente lock down” om het coronavirus onder controle te houden en ervoor te zorgen dat de IC’s in de ziekenhuizen niet overvol raken.

Ook het sluiten van scholen, horeca, sportaccommodaties en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en te werken, heeft een grote impact op onze samenleving.

Het coronavirus raakt ons niet alleen wat gezondheid betreft, maar ook financieel is Nederland in zwaar weer terechtgekomen. En dat is voor de textielverzorgingsbranche niet anders. In een paar weken tijd is het omzetverlies bij de bedrijven groot. Uit onderzoek onder de leden blijkt dat het (verwachte) verlies varieert van 40% tot 90% over de periode maart – juni. Vooral wasserijen die werken voor de horeca, hotels en evenementen zijn hard getroffen. Dit leidt tot onrust en onzekerheid bij bedrijven en werknemers.

Het FTN secretariaat heeft vrijwel dagelijks contact met VNO-NCW en MKB-NL om vragen aan te kaarten c.q. te lobbyen en de branche  op het netvlies te houden van de koepels én uiteraard de overheid. Zo was de eerste actie ervoor te zorgen dat wasserijen toegevoegd werden aan de lijst van cruciale beroepsgroepen en vitale processen om zo de dienstverlening aan de zorg te kunnen waarborgen (ook bij een eventuele “lock down”).

Met het RIVM en andere deskundigen is vaak overleg geweest over onder meer protocollen voor “besmette was”.

Ondersteuning van de overheid in deze coronacrisis is noodzakelijk en urgent. Het FTN secretariaat stelt alles in het werk om deze financiële ondersteuningsmaatregelen zo toepasselijk mogelijk te maken voor de branche. Zo deed het afgelopen week een dringend beroep op MKB-NL om de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) ook toegankelijk te maken voor kleine wasserijen en stomerijen en hiervoor de SBI-codes in deze regeling op te nemen. Met succes; vandaag werd de bevestiging ontvangen dat dit vanaf 15 april het geval zal zijn.

En sinds 6 april is het NOW-loket (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) bij het UWV geopend waar een aanvraag ingediend kan worden voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Zonder deze overheidssteun worden veel bedrijven al op zeer korte termijn in grote problemen gebracht.

Over twee weken maakt het kabinet bekend of de coronamaatregelen na 28 april verlengd worden.

Vrijwel dagelijks ontvangt u van ons UPDATES met de laatste informatie. Voor vragen en opmerkingen kunt u steeds contact opnemen met het secretariaat (ftn@brancheorganisatieftn.nl).

Scroll naar boven