Impact beschermende kleding: beperking gebruik per- en polyfluoroalkyl-verbindingen!

 

Per- en polyfluoraklylverbindingen, ook wel bekend als PFAS-verbindingen, worden in de textielverzorging veel gebruikt. Veel water- en olieafstotende finishes op bijvoorbeeld werkkleding zijn op dit type chemie gebaseerd. Ook reinigingsbedrijven en wasserijen gebruiken voor hun water- en/of olieafstotende nabehandeling (impregnering) producten gebaseerd op dit type chemie.

Bij ECHA (het Europees chemieagentschap) hebben 5 Europese landen, Nederland, Denemarken, Duitsland, Noorwegen, en Zweden,  intentie om de verkoop en het gebruik van per- en polyfluoraklylverbinden in Europe te beperken. Het is de bedoeling om hiervoor een voorstel op te stellen dat dan op 15 juli 2022 bij het ECHA ingediend gaat worden.

Het voorstel tot beperking op het gebruik betekent in dit verband concreet een verbod. Doel is om risico’s voor mens en milieu te beperken. Daarom wordt het voorstel voor de hele groep PFAS-stoffen ontwikkeld om te voorkomen dat de ene PFAS-stof door de andere vervangen wordt. Overigens, als het tot een verbod komt, geldt dat ook voor PFAS-stoffen van buiten de EU.

Na het indienen van een voorstel bij ECHA, start een openbare raadpleging, worden wetenschappelijke adviezen opgesteld en moeten Europese lidstaten besluiten of ze het voorstel overnemen.

Scroll naar boven