Interne audits: niet alleen omdat het moet!

Binnen kwaliteitsmanagement spelen audits een belangrijke rol. Door onafhankelijke externe deskundigen worden bedrijven en kwaliteitsmanagementsystemen doorgelicht om te beoordelen of de praktijk aansluit bij de theorie. En of het kwaliteitsmanagementsysteem brengt wat het moet brengen, namelijk meer efficiency en een hoger kwaliteitsniveau. Onderdeel van een kwaliteitsmanagementsysteem is het uitvoeren van interne audits. Dit geldt dus ook voor Certex® dat specifiek op professionele textielverzorging is toegespitst.

Soms wordt dit als belastend ervaren. Maar, juist ook deze interne audits zijn waardevol binnen een kwaliteitsmanagementsysteem en een bedrijf. Ze kunnen kostenbesparingen opleveren doordat werkprocessen steeds weer beoordeeld worden; daar waar ze niet lekker lopen kunnen verbeteringen doorgevoerd worden. Interne audits geven beter inzicht in allerlei processen en procedures waardoor foutsituaties eerder opgemerkt en hersteld kunnen worden. Door bij een audit ook de medewerkers om terugkoppeling te vragen, worden zij meer betrokken bij hun werk maar ook het kwaliteitsmanagement. Zeker als ze uitgenodigd worden om verbeteringsvoorstellen aan te reiken en ook goede prestaties teruggekoppeld krijgen.

Goed kwaliteitsmanagement is geen eenmalige actie; het is een doorlopend proces. Als dat eenmaal goed in het bedrijf ingebed is, dan is het een automatisme in plaats van een belasting. En leveren interne audits continu input op voor verdere verbeteringen waardoor efficiency en kwaliteit steeds weer op een hoger niveau komen.

Scroll naar boven