Invoeringswet Omgevingswet door de Eerste Kamer

Op 11 februari jl. heeft de Eerste Kamer de Invoeringswet Omgevingswet aangenomen. De Omgevingswet moet de wet- en regelgeving voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en besluitvorming over projecten versnellen. Regelgeving wordt eenvoudiger en gaat meer ruimte voor lokaal maatwerk bieden waarbij de balans tussen beschermen en benutten van de leefomgeving centraal staat.

Regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving worden onder de nieuwe wet gebundeld in één omgevingsplan. Daarnaast werken provincies en waterschappen met regels in de Omgevings- en Waterschapsverordening. Elke provincie, gemeente en ook het Rijk stellen daarnaast een omgevingsvisie op met de lange termijnambities voor de leefomgeving.

Omgevingsloket
Het Omgevingsloket is het punt waar alle regelgeving samenkomt. Hier kan straks iedereen zien welke regels in een gebied gelden. Ook kunnen er vergunningen worden aangevraagd en de vergunningsprocedure wordt verkort van 26 weken naar 8 weken; dat is het uitgangspunt.

Ingangsdatum
Door VNG, UvW, het IPO, het Rijk en de Tweede en Eerste Kamer wordt rond de zomerperiode besloten of de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat. Daarvoor geldt als één van de voorwaarden dat de wet maar ook het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende is geïmplementeerd bij alle overheden.

Scroll naar boven