Klimaatakkoord: nieuwe regelgeving woon-werk en zakelijk verkeer

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat organisaties met meer dan 100 werknemers, het woon-werk en zakelijk verkeer schoner maken. Om hieraan invulling te geven heeft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) nieuwe regelgeving vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd waarin voor organisaties met meer dan 100 werknemers een verplichting is opgenomen om gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van hun werknemers. De verplichting gaat volgend jaar in. Doel van regeling is te komen tot 1 megaton CO2-winst in 2030.

Collectieve in plaats van individuele norm

Voor de doelstelling geldt een collectieve norm. Als de CO2-uitstoot voldoende afneemt, dan blijven individuele normen voor bedrijven uit. Om de voortgang te meten, moeten organisaties jaarlijks rapporteren over hun woon-werk en zakelijke verkeer. Dat gaat bijvoorbeeld om het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. Gerapporteerd moeten worden de totalen van de hele organisatie. Dit is ook vanwege het borgen van de privacy van werknemers.

Digitaal platform komt beschikbaar

Werkgevers kunnen rapporteren op basis van gegevens die vaak al in de administratie voorhanden zijn; zelf de CO2-uitstoot bijhouden of berekenen hoeft niet. Er komt een digitaal platform beschikbaar om te rapporteren.

Scroll naar boven