Kostenprognoses effectief

Blijven door(be)rekenen van actuele kostenstijgingen cruciaal!

FTN vraagt al geruime tijd aandacht van marktpartijen voor de noodzaak om extreme, onvoorziene kostenstijgingen bij industriële wasserijen ook daadwerkelijk te kunnen doorberekenen aan klanten. Dat bleek veel voeten in aarde te hebben, maar geleidelijk lijkt zich een ommekeer af te tekenen. Het is nog maar een pril begin, maar prijsaanpassingen worden in toenemende mate doorgevoerd. Via nadere afspraken en/of door gebruik te maken van tijdelijke toeslagensystemen. De kostenprognoses 2022 die FTN inmiddels meerdere malen heeft verspreid, lijken daar een goede basis voor te zijn.

De laatste kostenprognose die FTN aan haar leden heeft aangereikt kent een peildatum van 1 juni jl. Uit deze prognose blijkt dat de kostenstijgingen blijven doorgaan. Het vraagt alle aandacht van de wasserijen om daar voldoende rekening mee te houden en niet achter de feiten aan te lopen.

Inmiddels heeft FTN besloten met ingang van de Kostenprognoses 2023, een aangepast systeem toe te passen, waarvan de eerste een peildatum zal hebben van 1 augustus 2022. Per kwartaal zal dan een geactualiseerde Kostenprognose 2023 worden uitgebracht, te weten 1 december 2022, 1 maart 2023 en 1 juni 2023. Daarmee kunnen bedrijven dit ook als grondslag voor hun eigen calculaties gebruiken en dit met de klanten transparant bespreken. Beoogd wordt dat de wasserijen hiermee de werkelijke ontwikkelingen voor hun eigen bedrijf directer kunnen volgen en met klanten kunnen bespreken, zonder dat er grote verschillen ontstaan in de prognoses en de werkelijkheid.

Scroll naar boven