Let op: vanaf 1 juli geldt mogelijk ook voor u de Informatieplicht Energiebesparing!

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Informatieplicht Energiebesparing

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

Investeren en terugverdienen

De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Voor geldt de verplichting?
De verplichting geldt voor bedrijven die:

Geldt dit niet voor u dan valt u onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer en dus de verplichtingen inzake energiebesparing.

FTN kan u samen met het Technologisch Kenniscentrum Textielverzorging (TKT) helpen. Door een Energie Prestatie Keuring (EPK) uit te voeren waarbij de reeds genomen maatregelen in beeld worden gebracht. En bekeken wordt welke maatregelen u nog meer kunt nemen.

Wilt u hulp? Heeft u vragen? Het secretariaat is te bereiken via 0344 – 650437 of ftn@brancheorganisatieftn.nl

Scroll naar boven