Meerderheid verwacht voor Pensioenwet: jaar uitstel voor overgang naar nieuw stelsel

Deze week werd bekend dat Minister Carola Schouten (Pensioenen) bereid is pensioenfondsen tot 2028 de tijd te geven om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Met deze toezegging komt de minister tegemoet aan bezwaren van de Eerste Kamer, en daarmee lijkt de Pensioenwet volgende week bij de stemming op een ruime meerderheid te kunnen rekenen. In het wetsvoorstel van het kabinet staat 1 januari 2027 als datum genoemd waarop fondsen klaar moeten zijn. De deadline wordt nu met een jaar verschoven. Mogelijk volgt later nog extra uitstel als dit voor de minister noodzakelijk blijkt.

Zoals het er nu uitziet zal de Wet Toekomst Pensioenen goedgekeurd worden. FTN zal dan de voorbereidingen hervatten van de overgang van het huidige collectieve stelsel naar meer individueel gebonden pensioen. Hiervoor moet een aantal grote keuzes worden gemaakt. Onder meer moet gekozen worden tussen twee varianten die in het nieuwe stelsel bestaan en moet besloten worden hoe de opgebouwde vermogens ingebracht worden in het nieuwe stelsel.

FTN heeft in MITT verband de keuzes al eerder geïnventariseerd, en een programma in de tijd was uitgestippeld om deze keuzes met de leden te maken. Maar FTN legde de voorbereidingen stil omdat doorgang van de nieuwe wet onzeker was geworden. Deze voorbereidingen worden na goedkeuring van de wet in de Eerste Kamer hervat.

 

 

Met vriendelijke groet,Federatie Textielbeheer NederlandMargie FerdinandusBuys Ballotstraat 44207 HT GorinchemTel.: +31 (0)85-9029381www.brancheorganisatieftn.nl/

Scroll naar boven