Meldt ons uw knelpunten die er zijn met pensioenuitvoerder!

Zoals u weet is het Bedrijfstakpensioenfonds Textielverzorging overgaan naar het BPF MITT. De uitvoering van de pensioenregeling is ondergebracht bij AZL. Hieraan moet u alle wijzigingen en dergelijke doorgeven. Mocht u knelpunten ervaren in de contacten met AZL, dan verzoeken wij u om deze te melden zodat het secretariaat een inventarisatie kan maken en met het pensioenfonds kan bespreken om deze knelpunten op te laten lossen. Uw melding kan via ftn@brancheorganisatieftn.nl toegestuurd worden.

Scroll naar boven