MKW nieuwe stijl

Op uitnodiging van voorzitter Joost van Leeuwen vond woensdag jl. een bijeenkomst plaats van enkele MKW-leden om na te denken over de wijze waarop MKW als platform voor de aangesloten bedrijven kan fungeren. Diverse ideeën kwamen daarbij op tafel om onderwerpen die vele deelnemers raken met elkaar uit te wisselen, ervaringen te bespreken om als directeuren/eigenaren met elkaar van gedachten te wisselen.

Er is afgesproken dat de verzamelde ideeën op de komende MKW vergadering op 20 april aan alle leden worden voorgelegd. Vanwege het coronavirus zou het eventueel kunnen betekenen dat ook deze bijeenkomst online (video call) zal worden georganiseerd.

Scroll naar boven