Nieuwe termijnen bestuursleden FTN: voordracht

Van drie leden van het bestuur van FTN eindigt de bestuurstermijn per eind 2023. Dit zijn Joost van Leeuwen, Eduard Molkenboer en Rudolf Vendrig. Alle drie hebben zij zich bereid getoond voor een nieuwe termijn.

Een aanstelling in het bestuur vereist goedkeuring van de ALV. De ALV van november 2023 ging echter niet door. Daarom stelt het bestuur voor de verlenging van de termijnen van deze bestuurders langs deze weg aan de leden voor te leggen. Als u bezwaar heeft tegen deze verlenging kunt u dit het secretariaatsbureau laten weten. U heeft hiervoor de tijd tot en met maandag 15 januari 2024.

Ook bent u in de mogelijkheid zelf een kandidaat voor te stellen. Ook in dat geval kunt dit kenbaar maken bij het secretariaatsbureau, ook weer tot en met maandag 15 januari 2024.

Scroll naar boven