NVZ Ziekenhuizen: bijstelling indexcijfers

NVZ Ziekenhuizen publiceert frequent prijsindexcijfers voor onder meer de post “materieel”. Voor 2022 lag op grond van voorcalculaties het gemiddelde op 1,7%. De nacalculatie voor 2022 komt uit op 6,3%. Voor het jaar 2023 komt de voorcalculatie uit op 2,52%.

 De indexcijfers worden jaarlijks door het ministerie van VWS vastgesteld waarbij ramingen van het CPB worden gebruikt om de hoogte er van vast te stellen.

De informatie is in te zien op de website van NVZ Ziekenhuizen via deze links:

Scroll naar boven