OK-textiel: nieuwe EN13795 aangenomen

De Europese norm EN 13795 levert minimum kwaliteitsvereisten waaraan OK-textiel moet voldoen. Ooit bestond deze norm uit drie delen en werden deze in één document samengevoegd. Met de kanttekening dat de revisie van de feitelijke technische specificaties nog moest gebeuren. Daar is Werkgroep 14 van CEN-commissie TC205 mee aan de slag gegaan; dit traject is nu afgerond. En zijn er twee normen tot stand gekomen; de EN 13795-1 voor OK—textiel en de EN 13795-2 voor CAS-pakken.

De ontwikkeling heeft veel vertraging gekend. Met name door hevige discussies en onenigheid omtrent één van de referentie-normen, namelijk ISO 22610 voor “wet microbial penetration”. Ook deze norm wordt herzien en moet veel betrouwbaardere testmethodieken op gaan leveren. Om de voortgang van EN13795 niet in gevaar te brengen is op enig moment voorgesteld om de norm goed te keuren zonder criteria voor “wet microbial penetration”. Daar is fel op gereageerd; om deze reden wordt ook in de nieuwe EN 13795 verwezen naar de actuele ISO 22610:2006. Daarmee is een minimumeis neergelegd. In de toekomst zullen discussies opnieuw oplaaien als voor “wet microbial penetration” op basis van de nieuwe 22610 en nieuwe testmethodieken de criteria en eisen voor OK-textiel moeten worden vastgesteld. Als lid van de normcommissie OK-textiel van NEN blijft FTN actief betrokken bij EN 13795.

 

Scroll naar boven