Omzet herstelt, verliezen onhoudbaar hoog!

Voor veel wasserijen is het aftellen geblazen
De afgelopen maanden is de situatie bij de Nederlandse Wasserijen die aan de Gezondheidszorg en Horeca leveren met sprongen verder achteruit gegaan. Corona ligt grotendeels achter ons, maar de Corona effecten zijn er nog volop. Extra versterkt door torenhoge onvoorziene kostenstijgingen. Het is voor deze wasserijen meer dan frustrerend 2 jaar lang forse omzetdalingen te moeten noteren en alleen dankzij de steunmaatregelen te kunnen overleven. Om vervolgens als de vraag weer aantrekt, zonder steunmaatregelen, door enorme onverwachte kostenstijgingen met extreme verliezen te moeten leveren. En, je lijkt als wasserij er niets aan te kunnen doen.

Wanhoop
De afgesloten meerjarencontracten in gezondheidszorg en horeca, bieden geen enkel soelaas om de extreme onvoorziene kostenstijgingen, van onder meer energie, textiel, brandstof en chemie te kunnen doorberekenen aan de klant. Deze onafhankelijk getoetste kostenstijgingen lijken onvermijdelijk en brengen vele ondernemers tot wanhoop. Want de financiële buffers zijn niet toereikend om dergelijke hoge verliezen nog langer te kunnen dragen.

Staken van leveringen dreigt
In contracten vastgelegde afspraken tot prijsverhoging zijn veruit ontoereikend om 65% stijging van energiekosten, 70% stijging van afschrijving op textiel, zo’n 20% stijging van chemie te kunnen opvangen. Zo staat de NZA-Index, die geen onvoorziene stijgingen meeneemt, redelijke prijsaanpassingen voor dienstverlening in de gezondheidszorg in de weg. In de Horeca zijn de verliezen van de afgelopen jaren eveneens hoog en staat de concurrentiepositie doorberekening van kostenstijgingen in de weg. Dat houdt geen stand. Het is aftellen welke bedrijven gedwongen worden de levering te moeten staken.

Vaste contracten openbreken
Als de ontwikkelingen zo door gaan zal het tussentijds openbreken van contracten met een looptijd van meerdere jaren, uiteindelijk voor vele bedrijven nog de enige mogelijkheid zijn om te trachten een faillissement te voorkomen. Dat zou ten koste gaan van vele moderne en overigens gezonde bedrijven en enkele duizenden arbeidsplaatsen op de tocht zetten.

Ketenoverleg
FTN pleit daarom voor ketenoverleg met alle direct betrokkenen om tot redelijke oplossingen te komen die continuïteit van verantwoorde dienstverlening borgen. Het sluiten van vele bedrijfsdeuren van wasserijen is ook voor de klanten geen verantwoorde oplossing. Het behoud van kwalitatieve goede dienstverlening is in het belang van alle betrokkenen.

Lobby FTN
FTN maakt zich sterk om oplossingen te bewerkstelligen voor deze onacceptabele situatie. Vertegenwoordigende brancheorganisaties en inkooporganisaties, maar ook koepelorganisaties en deskundigen worden ingezet om openingen te kunnen vinden. Daarnaast zal in toenemende mate ook de pers gezocht worden en actief social media worden gebruikt om klanten en stakeholders met de onhoudbaarheid van deze situatie te confronteren.

Scroll naar boven