Onvoorziene, exceptionele kostenstijgingen in de horeca

De afgelopen maanden lijken alle prijzen te stijgen. De inflatie, gemeten in consumentenprijsindex, is opgelopen tot een niveau dat we al jaren niet meer hebben gezien. Echter, enkele specifieke producten zijn nog veel meer in prijs gestegen. Denk hierbij aan de kosten van energie, de kosten van transport, de kosten voor de inkoop van textiel. Juist enkele kostenposten die van grote invloed zijn op de prijzen in onze sector. Het gevolg is dat in onze sector sprake is van onvoorziene exceptionele hoge prijsstijgingen. Onderwerp van gesprek aan de commerciële onderhandelingstafel. De horecasector valt daar natuurlijk net als elke andere sector onder. Maar de horeca is ook de sector die het langst heeft moeten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen. Daardoor is het doorberekenen van de exceptioneel hoge kosten in deze sector een extra lastige opgave.

Door het overleg te zoeken met Koninklijke Horeca Nederland en aandacht te vragen in de media voor deze problematiek, ondersteunt FTN haar leden. Het ziet ernaar uit dat de  prijsstijgingen niet tijdelijk zijn maar leiden tot duurzaam hogere productiekosten. Daarom is in de argumentatie een belangrijke rol ingeruimd voor kostenprognoses, juridische argumenten rond onvoorziene omstandigheden en (nationale) compensatie voor energiekosten.

Scroll naar boven