Overheid kondigt officieel UPV aan: Modint met FTN in gesprek over specifieke regeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de officiële communicatie gestart voor de aanmelding voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV). Zoals bekend gaat op 1 juli 2023 de UPV voor textiel in. De UPV geldt voor producenten en importeurs die textielproducten, zoals kleding, als eerste in Nederland op de markt brengen. Door de UPV is men verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van textiel op de Nederlandse markt. De gegevens over de verkoop, hergebruik en het recyclen van textiel moeten doorgegeven worden aan de overheid.

De aankondiging van het ministerie is gericht op de individuele aanmelding, hoewel het aanmelden zelf nu nog niet mogelijk is. Naast individueel aanmelden is het mogelijk in een collectief aan te melden: brancheorganisaties Inretail en Modint hebben samen de Stichting UPV Textiel opgericht. Door aan te sluiten kan men samen met andere ondernemers gezamenlijk aan de UPV-verplichtingen voldoen. Deze stichting is de enige collectiviteit die in ontwikkeling is en wordt door de deelnemende modebedrijven waarschijnlijk zo groot dat deze algemeen verbindend wordt verklaard. De regels die in dit collectief worden bepaald gaan dan voor iedereen gelden.

Modint en FTN hebben in een recent overleg gesproken of een passende regeling voor textielservicebedrijven mogelijk is. Al langer protesteren FTN en haar leden tegen onderdelen van de wetgeving en de beoogde uitvoering van de UPV. Modint heeft FTN voorgesteld een gezamenlijk pakket aan regels samen te stellen dat meer recht doet aan de specifieke situatie van de leden van FTN. De producentenorganisatie voert deze gesprekken alleen met partijen die zich bij dit collectief aansluiten. Daarom stelt het als voorwaarde dat de leden een initiële (niet bindende) aanmelding doen bij de PRO. Deze aanmelding hoeft pas eind 2023 omgezet te worden naar een definitieve. Uiteindelijk niet-deelnemen heeft geen consequenties. Als de resultaten van de werkgroepgesprekken onvoldoende blijken, kunnen leden individueel bepalen niet deel te nemen aan de PRO. FTN gaat in op het aanbod een gezamenlijke werkgroep te vormen. Het voordeel voor FTN-leden is potentieel groot: een betere regeling, terwijl de voorwaarde om eerst initieel deel te nemen niet bindend is.

Hoe gaat het aanmelden straks werken?Per 1 juli 2023 treedt de UPV voor textielproducten in werking. Een producent moet zich binnen zes weken bij de overheid melden nadat deze verplichtingen volgens de UPV heeft. Biedt een bedrijf op 1 juli 2023 kleding of huishoudtextiel voor het eerst op de markt aan? Dan moet deze tussen 1 juli en 12 augustus 2023 zich melden. Daarbij moet men de verwachting aangeven van welk type en hoeveel textiel in de komende twaalf maanden in de handel gebracht wordt. Wanneer het bedrijf na 1 juli 2023 textielproducten voor het eerst op de markt aanbiedt, dan is er ook zes weken de tijd om melding te doen. Gerekend vanaf de dag dat de producten op de markt aangeboden worden.

Hoe melden?Aanmelden kan via het meldingsformulier dat binnenkort op de website van het ministerie geplaatst wordt: https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalregelgeving/producentenverantwoordelijkheid/textiel/

 

Scroll naar boven