Overige teksten van NETEX overnemen

Het secretariaat ontvangt vragen van leden over een tussentijdse loonsverhoging zonder dat de CAO-verhoging er overheen gaat. Het voorstel is om geen loonsverhoging toe te kennen en te wachten op de nieuwe loonsverhogingen vanuit de CAO.

Mocht u als werkgever toch iets willen doen voor uw werknemers, dan is het voorstel om aan de arbeidsovereenkomst een aanhangsel toe te voegen dat door werknemer/werkgever wordt ondertekend en meldt daarin het volgende:

Vooruitlopend op de loonsverhogingen ten gevolge van de nog nieuw af te sluiten CAO vanaf 1 januari 2024, wordt het uurloon verhoogd met xx. Deze toegekende loonsverhoging wordt verrekend met de eerstvolgende structurele loonsverhoging uit de nieuwe CAO. 

Deze verrekening geldt niet voor loonsverhogingen die het gevolg zijn geweest van promotie en/of het toekennen van functiejaren (jaarlijkse loontrede verhoging). 

Met deze formulering wordt voorkomen dat de volgende CAO-verhoging nog bovenop de eigen eerder gekozen verhoging komt, deze wordt gesaldeerd.

Het is altijd goed om de eigen jurist te laten kijken naar de bestaande arbeidscontracten die worden gebruikt zodat deze niet strijdig zijn met de voorbeeld formulering.

Scroll naar boven