PAWW: bijdrage 2020 stijgt naar 0,4%

Volgend jaar dragen deelnemers aan de PAWW-regeling 0,4% bij aan de regeling. Dit is 0,1% meer dan dit jaar. De stichting baseert haar besluit op een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen van de in- en uitstroom van deelnemers. Hieruit bleek dat het bijdragepad moet worden gevolgd om de lopende en toekomstige bestedingsdoelen van de stichting te realiseren. Daarnaast handhaaft de stichting haar verwachtingen voor het bijdragepad tot en met 2022:

Jaar 2019 2020 2021 2022
Bijdrage 0,3% 0,4% 0,5% 0,6%

Werkgevers informeren hun werknemers over de aangepaste premie. De salarissoftwarebedrijven verwerken de premies in hun systemen. Als deze goed zijn ingericht, kunnen zij de aangifte over januari 2020 baseren op het nieuwe bijdragepercentage. Mocht dat niet lukken, dan zijn correcties achteraf uiteraard nog mogelijk. Stichting PAWW voert controles uit op de aangiften en wijst werkgevers eventueel op de noodzaak van correcties.

Scroll naar boven