PBM een gevaar voor werknemers?

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen werknemers tegen risico’s en gevaren die niet op een andere manier weggenomen kunnen worden. Niet alleen als zij nieuw zijn maar juist gedurende de hele gebruiksperiode.

In het magazine Health & Safety (nr. 92, november 2021) wordt beschreven dat PBM’s een risico kunnen worden voor werknemers. Omdat onvoldoende onderhoud, met name door thuis te laten wassen, leidt tot vermindering van de beschermende eigenschappen. Het op peil houden van deze eigenschappen gedurende de gehele gebruiksfase van het PBM vraagt om gespecialiseerde, gevalideerde processen en complete registratie en monitoring van de gebruiksfase.

Sommige bijkomende risico’s van onvoldoende onderhoud, worden wel eens uit het oog verloren. Denk aan werkkleding die vervuild raakt met gevaarlijke, schadelijke stoffen die, doordat ze niet of onvoldoende verwijderd worden, een risicofactor blijven vormen. 

Willen werkgevers en werknemers 100% verzekerd zijn van veilige, beschermende kleding én dragen zij duurzaamheid hoog in het vaandel, dan is professionele textielverzorging van PBM’s de enige verantwoorde keuze! Immers, professionele textielverzorging is – bewezen – vele malen duurzamer dan het thuis wassen en dus ook veiliger!

Scroll naar boven