Persbericht: Hogere kosten textiel funest voor kwaliteit Gezondheidszorg

Ophemert, 6 april 2022

Na uitgebreid onafhankelijk getoetst onderzoek heeft brancheorganisatie Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) vastgesteld dat er sprake is van extreem hoge onvoorziene kostenstijgingen in de dienstverlening van Textielverzorging voor de gezondheidszorg. Naast de enorme kostenstijgingen van energie, brandstof en chemie, zijn de kosten voor textiel fors toegenomen.

Catastrofe

Afgelopen najaar berichtte FTN al over uitzonderlijke kostenstijgingen die Nederlandse textielverzorgers fors zouden raken. Daarbij werd de zorg uitgesproken dat de dienstverlening ernstig in gevaar dreigde te komen. De zojuist verschenen onafhankelijk getoetste “Herziene Kostenprognose Textielverzorging 2022” (zie bijlage), laat door recente gebeurtenissen een gigantisch grotere stijging zien dan iedereen eerder voor mogelijk hield. FTN voorzitter Ruud Meijer, spreekt van een dreigende ”CATASTROFE van ongekende omvang”.

“In de Nederlandse geschiedenis van de professionele wasserij-industrie heeft zich een dergelijke kostenontwikkeling niet eerder voorgedaan,” zo stelt Meijer desgevraagd bij een bedrijfsbezoek. “Zagen we eerder weleens een kostenontwikkeling van 2x inflatie, thans lijkt er geen einde aan te komen. Dezer dagen werd zelfs een stijging van 12% gemeld. Dit creëert een onhoudbare situatie,” zo betoogt de ervaren FTN voorzitter. Meijer zag met lede ogen aan dat mede door Corona de afgelopen twee jaren de resultaten ernstig verslechterden. “Bedrijven kunnen de huidige trend in kostenstijgingen gewoonweg niet opvangen. Langlopende termijncontracten en in het verleden afgesproken indexatie afspraken, staan volstrekt niet in verhouding tot de huidige onvoorziene en ongekende kostenstijgingen. Vele bedrijven zullen hier de dupe van worden en simpelweg gedwongen worden de dienstverlening radicaal aan te passen.”

Onhoudbare situatie

Een ledenraadpleging leerde dat de bedrijven spreken van een onhoudbare situatie. Daarmee dreigt een kwalitatieve dienstverlening aan “essentiële” sectoren als de gezondheidszorg ernstig in gevaar te komen. Textiel, veelal afkomstig uit India, China en andere Aziatische landen, legt een lange weg af voor het op het bed in een ziekenhuis of andere zorginstelling belandt. Thans is er al sprake van een forse stijging van tientallen procenten van de kosten en dat zal naar verwachting verder oplopen. Daarmee komen hoegenaamd alle textielverzorgers, die leveren aan de gezondheidszorg, ruim in de rode cijfers.

Hygiënisch schoon textiel is voor ziekenhuizen, maar ook voor verpleeg- en verzorgingshuizen, de foodindustrie en tal van andere gebruikers, van groot belang. Zonder hygiënisch schoon textiel kunnen zij gebruikers en patiënten géén kwalitatief verantwoorde zorg aanbieden. Zonder hygiënisch schoon textiel zijn operaties niet meer veilig uitvoerbaar.

Ketenprobleem

De FTN-voorzitter beseft daarbij terdege dat het hier een ketenprobleem betreft. Afnemers van textielverzorgers, zoals de ziekenhuizen en de intramurale zorg, staan zelf ook onder een enorme budgettaire druk om de hoge kostenstijgingen te kunnen opvangen. Overheidsmaatregelen, bezuinigingen en ook de druk van verzekeraars om kostenstijgingen te beperken, laten vooralsnog (te) weinig ruimte om noodzakelijke kostenstijgingen te kunnen doorberekenen. Deze budgettaire druk wordt echter niet zelden (noodgedwongen) ten onrechte op het bordje van toeleveranciers van essentiële diensten gelegd. Dat is in de huidige situatie gewoonweg niet meer mogelijk.

Open overleg

“Natuurlijk willen wij ook meedenken met de problemen die er bij afnemers ontstaan”, zo stelt Meijer. Echter, we willen nadrukkelijk pleiten voor nader intensief, open overleg om tot wederzijds acceptabele oplossingen te komen, naar redelijkheid en billijkheid voor alle betrokken partijen.” En, Meijer doet daarbij een indringende oproep: “Laten we gezamenlijk het gesprek aangaan en in samenspraak met de vertegenwoordigende organisaties in de gezondheidszorg, overheden en verzekeraars kijken hoe wij een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening ook in deze ongekend moeilijke tijden kunnen behouden. Hier hebben alle betrokken partijen belang bij”.

Bijlage Persbericht  FTN Aanvullende Kostenprognose 2022_maart 2022_DEF

Voor meer Informatie:

Federatie Textielbeheer Nederland

Ruud A. Meijer, voorzitter

Postbus 10

4061 AB Ophemert

Tel. 0344 650437

Email: ftn@brancheorganisatieftn.nl

Scroll naar boven