Strengere naleving RI&E inzake gevaarlijke stoffen!

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Het gaat hier dus met name om de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Basis hiervoor is een aanpassing van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft doorgevoerd.

Voorheen kregen bedrijven bij het ontbreken van het gevaarlijke stoffendeel in de RI&E eerst een waarschuwing en pas bij een herinspectie een boete. Door de  aanpassing van de boeteoplegging krijgen deze bedrijven geen waarschuwing, maar direct een boete en is het bedrag van de boete verhoogd. De regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn niet veranderd, maar de inspectie gaat strenger handhaven om zo de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen en de sancties zijn verzwaard.

Overigens zijn alle werkgevers verplicht om een RI&E op te stellen waarin, naast een inventarisatie van risico’s, een plan van aanpak van deze risico’s is opgenomen..

Scroll naar boven