Tekort aan schoon textiel brengt continuïteit gezondheidszorg in gevaar

Instellingen dreigen geen wasgoed geleverd te krijgen door gestegen energiekosten

De Nederlandse wasserijen, verenigd in de brancheorganisatie Federatie Textielbeheer Nederland (FTN), waarschuwen voor een dreigend tekort aan schoon textiel voor de zorg. Door de extreem hoge energieprijzen worden de wasserijen gedwongen tegen verliesgevende prijzen te leveren. Gesprekken over prijsaanpassingen leverden onvoldoende resultaat op. FTN roept daarom bij monde van voorzitter Ruud Meijer verzekeraars en de Nederlandse overheid op de zorginstellingen ruimte te bieden reële prijsstijgingen te kunnen accepteren. Anders komt de levering van textiel aan de zorginstellingen in gevaar.

“De huidige situatie is nog nooit eerder voorgekomen. We kloppen al maanden bij de zorginstellingen op de deur, maar te weinig deuren gaan open. Energie, met name gas, vormt in de branche gemiddeld zo’n tien tot vijftien procent van de kostprijs. Iedereen kan uitrekenen wat het betekent als de gasprijs zoals nu tien tot twintig keer hoger wordt dan voor de Covid-pandemie: de prijzen moeten fors omhoog. Daarbij komt dat ook transport, grondstoffen, chemie en textiel flink duurder zijn geworden. Als wasserijen de kosten niet kunnen doorberekenen, zullen ze levering moeten staken, dan wel zijn faillissementen onvermijdelijk. Dat brengt de levering van hygiënische schoon linnen voor de ziekenhuizen, operatiekamers en de ouderenzorg in gevaar. Onbegrijpelijk, want zonder schoon linnen kan een zorginstelling geen zorg leveren.”

 

Meijer: “We praten niet over margebehoud, maar over lijfsbehoud.” 

 

De zorginstellingen stellen zich op het standpunt dat ze door budgetbeperkingen de hogere prijzen niet mogen betalen. “Maar de wasserijen kunnen de huidige trend in kostenstijgingen gewoonweg niet opvangen”, aldus Meijer. Langlopende termijncontracten en in het verleden afgesproken indexatie-afspraken, staan volstrekt niet in verhouding tot de huidige onvoorziene en ongekend hoge kostenstijgingen, waarmee de wasserijen worden geconfronteerd. De verzekeraars en de Nederlandse overheid moeten hun verantwoordelijkheid nemen om gigantische problemen te voorkomen.”

Meijer verwijst naar de Belgische overheid, die de aanbeveling heeft gedaan tot oplossingen te komen, die aanvaardbaar zijn voor de continuïteit van de contractleveringen. In Nederland laat de overheid het opvangen van de economische schokken over aan de markt. Dit lukt de wasserijen in de zorg in Nederland niet. Meijer: “Het is totaal onacceptabel dat juist in de zorg, waar verzekeraars en de overheid mede verantwoordelijkheid dragen voor de bekostiging, dit niet goed geregeld is.”

Over FTN

De Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) is de brancheorganisatie voor de Nederlandse Linnenverhuur – en wasserijbedrijven. De FTN vertegenwoordigt vrijwel alle vooraanstaande Nederlandse linnenverhuurders, wasserijen en toeleveranciers.

Voor nadere informatie: Federatie Textielbeheer Nederland
A. Linssen
E-mail: ftn@brancheorganisatieftn.nl
Tel. 0344 650437

Scroll naar boven