Textielservice is meerwaarde

Textielservice is meerwaarde

EY rapport textielservice is meerwaarde

De kernwaarden duurzaamheidkwaliteit en dienstverlening komen uitgebreid aan bod in het brancherapport “Textielservice is meerwaarde” dat recentelijk door EY opgesteld is. Het rapport schetst de sector professionele textielservice en met name de maatschappelijke en economische betekenis. Belangrijke sectoren als gezondheidszorg, horeca,  handel en industrie vertrouwen op de adequate, punctuele levering van textielpakketten. Met nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT, datamanagement en robotisering kan professionele textielservice haar toegevoegde waarde in de toekomst verder vergroten. Ook richting andere marktsegmenten!

Textielservice: meerwaarde voor het milieu!

Met dit alles heeft de sector ook een enorme impact op het milieu. In positieve zin! Want de eco-footprint van professionele textielservice is vele malen kleiner dan die van het thuis wassen bijvoorbeeld. 24% CO2-reductie36% waterbesparing en een te verwaarlozen bijdrage aan plastic soup van 0,1% (thuis wassen: 30%).

Geborgde kwaliteit

Daarnaast zijn hygiëne en andere kwaliteitsaspecten, als beschermende eigenschappen van werkkleding, belangrijk de veiligheid van werknemers en bewoners/patiënten. Met geborgde kwaliteitszorg, bijvoorbeeld in de vorm van het Certex-kwaliteitsmanagementsysteem, kan de sector de hoogste kwaliteit garanderen gedurende de hele gebruiksduur van het textiel(-pakket).

Impressies uit de marktsegmenten

Scroll naar boven