Textielverzorging voorbereid op mutaties corona-virus

Onafhankelijk College van Deskundigen bewaakt kwaliteitsschema

De zorgen rond corona zijn voorlopig niet voorbij. Het vaccinatieprogramma is gestart waardoor voor velen het licht aan het einde van de tunnel zichtbaar wordt. De komst van gemuteerde versies van het virus, die extra besmettelijk zijn, vragen om aanhoudende zorg en aandacht. Gedragsregels en de aangescherpte maatregelen blijven volop van kracht. Doel van dit alles is het ontlasten van de zorg en met name de ziekenhuizen. Daar dragen toeleveranciers ook aan bij. Bijvoorbeeld textielservicebedrijven die hygiënisch schone en dus coronavrije textielpakketten leveren. Om dit te borgen houdt het College van Deskundigen Certex  een vinger aan de pols. Certex®  is het kwaliteitsschema van de textielverzorgingsbranche en het College borgt de inhoud hiervan.

 Protocollen ter bescherming

Voor wasserijen gelden strenge eisen om besmetting van personeel en patiënten/bewoners door textiel te voorkomen. De bij FTN aangesloten bedrijven werken volgens protocollen die vastgelegd zijn in de Arbocatalogus en in de Branche Corona Handreiking Textielservice.  Deze Handreiking schrijft specifiek op corona gerichte maatregelen voor met als uitgangspunt de standaard gedragsregels, zoals de toepassing van 1,5 meter en handen wassen, aangevuld met logistieke en procesmaatregelen zoals schermen, looproutes e.d.  en persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook worden richtlijnen voorgeschreven in geval medewerkers (mogelijke) klachten vertonen. De protocollen, die tevens baseren op de Certex-eisen en -richtlijnen hebben, voorzien ook in adequate controles van het textiel.

Voor besmet wasgoed gelden specifieke was-/reinigingsprotocollen. Het wordt of chemisch gedesinfecteerd met toevoeging aan het wasproces van een goedgekeurd desinfectiemiddel of thermisch gedesinfecteerd door middel van een wasproces op hoge temperaturen (70 graden gedurende 25 minuten). Beide processen borgen dat na het wasproces het wasgoed vrij is van corona.

Gecertificeerde werkwijze borgt

FTN-wasserijen die leveren aan de gezondheidszorg, beschikken over het Certex®-certificaat. Certex® is een specifiek schema voor wasserijen en borgt het leveren van hygiënisch schoon textiel. Ziekenhuizen stellen Certex® als eis binnen aanbestedingen. Het is een ISO9001-schema dat ook de Europese norm EN 14065 Risk Analysis Biocontamination Control omvat. Deze laatste norm eist dat het besmettingsrisico stelselmatig geanalyseerd wordt, maatregelen worden genomen en metingen worden gedaan. Dit borgt dat textiel hygiënisch schoon wordt afgeleverd.

Onafhankelijke toetsing!

Het onafhankelijke College van Deskundigen Certex borgt de inhoud van het schema. Het College van Deskundigen adviseert het bestuur van de Federatie Textielbeheer Nederland (eigenaar) alsmede TÜV Nederland die de kwaliteitsaudits uitvoert en de certificaten uitgeeft.

 

Deskundigheid verzekerd

Het College bestaat uit vertegenwoordigers van diverse organisaties, die deskundigheid inbrengen die voor een verantwoorde inzet van textiel nodig is. Dit betreffen, naast deskundigen uit de textielservicesector zelf, microbiologie, facilitair management, patiëntenbelangen en consultancy voor de horecasector.

Door een zorgvuldige toetsing van de werkwijze en procedures leveren deze deskundigen een belangrijke bijdrage aan de veilige inzet van hygiënisch schoon textiel in het belang van patiënten, gasten en medewerkers! Dit is ook waar het corona betreft een effectief instrument gebleken.

Scroll naar boven