Themabijeenkomst Organisatie en Arbeid: Wet Toekomst Pensioen

Dinsdag 31 mei 2022

15.00 – 17.00 uur

Fletcher Rosmalen

Het FTN-bestuur nodigt u graag uit voor deze tweede Themabijeenkomst inzake de stelselwijziging naar aanleiding van de Wet Toekomst Pensioen. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 11 januari jl..

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de laatste actualiteiten en het verdere proces door de heer Leon Mooijman van AWVN. Leon Vincken (FTN Arbeidszaken) zal vervolgens de  keuzes voorleggen aan werkgevers als belangrijke kernvragen:

  • Hoe ziet een goede pensioenregeling er uit?
  • Welke keuzes willen we daarbij maken (bijv. een solidaire of een flexibele pensioenregeling?)

Uw aanwezigheid stellen wij uiteraard zeer op prijs en wij zien uw aanmelding dan ook graag tegemoet via ftn@brancheorganisatieftn.nl

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Het kabinet streeft er naar om uiterlijk 1 januari 2023 de nieuwe pensioenwet in werking te laten treden. Daarna krijgen sociale partners en pensioenuitvoerders vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.

De Wet Toekomst Pensioenen is een uitwerking van het pensioenakkoord dat sociale partners gesloten hebben. Het pensioenstelsel moet toekomstbestendiger worden en aansluiten bij actuele maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Programma

15.00   Opening en welkom

Door de heer S. de Win, voorzitter Organisatie & Arbeid

15.15   Presentatie door de heer Leon Mooijman, AWVN

  • Huidige situatie en achtergrond
  • Actualiteiten
  • Proces

16.00   Presentatie door de heer Leon Vincken, manager Arbeidszaken FTN

  • Besluitvorming ten aanzien van toekomst pensioenregeling textielverzorging

16.45   Conclusies en besluitvorming

17.00   Afsluiting

Scroll naar boven