Themabijeenkomst Toekomst Wet Pensioenen

De pensioenregeling, voor de sector ondergebracht bij het BranchePensioenFonds Mitt, is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Het pensioenakkoort betekent dat er een landelijke stelselwijziging gaat komen. Hetgeen veel impact gaat krijgen en vooralsnog veel vragen die beantwoord moeten worden. Welke keuzes moeten gemaakt worden om de regeling in te richten? Hoe moet e.e.a. georganiseerd en uitgevoerd gaan worden? Wat zijn de kosten?

De achtergronden en de voorliggende keuzes en aandachtspunten kwamen volop aan bod tijdens de Themabijeenkomst Wet Toekomst Pensioenen die FTN op dinsdag 11 januari jl. organiseerde. Helaas online omdat de coronamaatregelen de geplande live-bijeenkomst dwarsboomden. De heren Stef de Win (voorzitter O&A), Leon Vincken (projectmanager arbeidszaken) en Bart Weijers (Willis Towers Watson) informeerde onder meer over achtergronden, mogelijke contractsvormen en de overgang naar een nieuw stelsel.

Dit onderwerp zal ook in het komende jaar de nodige aandacht krijgen.

Scroll naar boven