Update Tegemoetkoming Vaste Lasten

RVO Nederland, de instantie die de TVL-regeling uitvoert, verwacht in week 28 te beginnen met de subsidies voor Q2 hetgeen later is dan verwacht. Men verwacht 60% van de aanvragen binnen 3 weken te kunnen beschikken.

Het subsidiepercentage is 100% waarbij er een minimum subsidiebedrag geldt van € 1.500 en voor mkb-bedrijven een maximumbedrag van € 550.000,-; voor grote ondernemingen is de bovengrens € 1.200.000,-.

Voor sommige bedrijven zal met het aanvragen van TVL Q2 mogelijk de maximaal toegestane staatssteun voor deze subsidievorm bereikt gaan worden. Dit maximum is vastgesteld voor MKB bedrijven en grote ondernemingen op maximaal € 1.800.000,- (bruto). De bovengrens geldt ook voor de gezamenlijke ondernemingen die een groep vormen. De grens mag na het ontvangen van de subsidie niet overschreden worden.

Scroll naar boven