UPV Textiel: eerste hoofdlijnenverslag internetconsultatie

Deze UPV, Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid, moet in januari 2023 ingevoerd worden middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het is de bedoeling dat er een verwijderingsbijdrage komt om het hergebruik en de recycling van textiel te bevorderen om zo de impact van de textielketen op het milieu te verminderen.  Dit moet al in 2025 merkbaar effect sorteren. Doelstelling van de regeling is dat minimaal 50% van het ingezamelde textielafval opnieuw wordt ingezet middels materiaal- of producthergebruik, waarvan minimaal 20% via producthergebruik (recycling).

Onlangs is de internetconsultatie van het eerste concept voor een AMvB afgesloten. FTN heeft inbreng geleverd. Het standpunt van de sector is dat, gegeven het circulaire karakter van textielbeheer, voor textielverzorging een aparte regeling binnen de UPV Textiel moet komen.

Scroll naar boven