UPV Textiel: professionele textielverzorging loopt voor!

De overheid wil in januari 2023 de UPV Textiel invoeren. Deze Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid beoogt middels een te heffen verwijderingsbijdrage het hergebruik en de recycling van textiel te bevorderen om zo de impact van de textielketen op het milieu te vermideren.  Dit moet al in 2025 merkbaar effect sorteren. Doelstelling van de regeling is dat minimaal 50% van het ingezamelde textielafval opnieuw wordt ingezet middels materiaal- of product hergebruik, waarvan minimaal 20% via producthergebruik (recycling). In de vijf jaar daarna wordt er nog een schep bovenop gedaan. In 2030 is het doel dat minimaal 75% van het ingezamelde textielafval opnieuw wordt ingezet middels materiaal- of product hergebruik, waarvan minimaal 20% via producthergebruik (recycling).

Kenmerkend voor textielservice is dat het meeste textiel middels een gesloten kringloop in omloop gebracht wordt. Nieuw textiel wordt geleverd, optimaal onderhouden en na de maximale levensduur weer ingenomen voor hergebruik en recycling. De sector voldoet al ruimschoots aan deze doelstellingen, zo bleek uit een inmiddels opgestelde massabalans.

Om de UPV Textiel  in te kunnen voeren, is een Algemene Maatregel van Bestuur in voorbereiding. De sector is hier nauw bij betrokken en heeft een eerste reactie gegeven op het conceptvoorstel dat is gepubliceerd. Het standpunt van de sector is dat, gegeven het circulaire karakter van textielbeheer, textielverzorging buiten de scope van de UPV Textiel en deze AMvB zou moeten vallen.

Om de UPV Textiel  in te kunnen voeren, is een Algemene Maatregel van Bestuur in voorbereiding. De sector is hier nauw bij betrokken en heeft een eerste reactie gegeven op het conceptvoorstel dat is gepubliceerd. Het standpunt van de sector is dat, gegeven het circulaire karakter van textielbeheer, textielverzorging buiten de scope van de UPV Textiel en deze AMvB zou moeten vallen.

Scroll naar boven