UPV Textiel: stof om over na te denken

Dat bleek op 28 september j.l.  tijdens de eerste bijeenkomst van de FTN-klankbordgroep UPV Textiel.  De Uitgebreide Producten Verantwoordelijkheid bestaat voor andere productgroepen al langer maar wordt nu voor textiel uitgewerkt. Met als doel dat er in 2023 een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht wordt waarin de spelregels beschreven staan.

Doel van de UPV is om hergebruik en recycling van textiel te stimuleren; in 2025 moet 50% van het ingezamelde textiel opnieuw ingezet worden. Om de regeling uit te kunnen voeren wordt een uitvoeringsorganisatie opgezet die gefinancierd wordt middels een heffing op nieuw verkocht textiel. Die heffing wordt betaald door diegene die het textiel in Nederland op de markt brengt. Geschat wordt dat hiermee jaarlijks € 125 miljoen gemoeid is.

FTN wil de UPV Textiel graag mede vorm geven. Hetgeen belangrijk is omdat in het hele circulaire denken over textiel de gebruiksfase en dus ook het onderhoud vooralsnog flink onderbelicht blijven. De sector draagt maximaal bij aan de verlenging van de levensduur van textiel, het inzamelen van textiel én het optimaal inzetten voor hergebruik en recycling.

Scroll naar boven