UPV Textiel: textielverzorging claimt uitzonderlijke positie

De UPV Textiel staat voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Een term die weergeeft dat bedrijven die textiel produceren, de verantwoordelijkheid krijgen het afval hiervan op een duurzame wijze te verwerken. Het is nieuwe wetgeving met als doel de textielketen te verduurzamen. De productie van textiel is, zoals bekend, erg vervuilend. Met deze wetgeving wordt beoogd het hergebruik van textiel zowel als product als materiaal te stimuleren. Bedrijven die textiel in Nederland op de markt brengen worden verplicht hier een heffing over te betalen. Deze heffing wordt vervolgens gebruikt om de textielinzameling van alle textiel in Nederland te gaan organiseren.

Het standpunt van onze branche bestaat eruit dat wij niet tegen de invoering van deze UPV Textiel zijn. Verduurzaming van de textielketen is een goed doel en kan langs deze weg werken. Maar we vinden ook dat onze sector voor (delen van) deze regelgeving uitgezonderd moet worden. Hier zijn verschillende redenen voor. De belangrijkste is wel dat circulariteit van textiel wordt beoogd. Onze sector werkt al circulair. Textiel dat bedrijven in de sector inzetten bij klanten wordt nagenoeg volledig opgebruikt en niet zoals bij consumententextiel vroegtijdig afgedankt. Daarnaast nemen de bedrijven in de sector het textiel doorgaans zelf weer in en verzorgen gecontroleerde verwerking van het afval. Daarbij vindt het wassen op meest duurzame wijze plaats.

Het is daarom dat in overleg met het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat én de betrokken retailorganisaties Modint en Inretail FTN heeft aangegeven een uitzonderlijke positie te wensen in deze regeling. FTN is intensief in overleg hetgeen de komende maanden nog vervolg zal krijgen. Zodra meer bekend is over eventuele consequenties voor de bedrijven In de sector volgt hier meer informatie over.

Scroll naar boven